Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 25. 07. 2021

SV. JAKOB STAREJŠI, apostol

Sv. apostol Jakob Starejši, brat apostola Janeza, iz Betsajde ob Genezareškem jezeru, je prvi od apostolov dal življenje za Kristusa, kot poročajo Apostolska dela, namreč o veliki noči leta 44. Njegovo telo častijo od 7. stoletja dalje v Composteli na Španskem, kamor so hodili romat tudi naši predniki. 

PRAZNIČNA BOŽJA BESEDABerilo

Apostol na sebi razodeva Jezusovo umiranje

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 4,7-15)

Bratje in sestre, zaklad imamo v lončenih posodah, da je preobilna moč iz Boga in ne iz nas. V vsem nas stiskajo, toda nismo utesnjeni; v zadregi smo, pa ne obupujemo; preganjajo nas, pa nismo zapuščeni; ob tla nas mečejo, pa nismo pobiti; na svojem telesu vedno okrog nosimo Jezusovo umiranje, da se tudi Jezusovo življenje razodene na našem telesu. Vedno namreč nas, ki živimo, izdajajo v smrt zaradi Jezusa, da se tudi Jezusovo življenje razodene na našem umrljivem telesu. Zatorej v nas deluje smrt, v vas pa življenje.
Ker imamo prav tistega duha vere, kakor je pisano: »Veroval sem, zato sem govoril,« tudi mi verujemo, zato tudi govorimo, vedoč, da bo on, ki je obudil Jezusa, tudi nas z Jezusom obudil in obenem z vami predse postavil. Vse je namreč zaradi vas, da bi se milost po večji množici pomnožila in dala še obilnejšo zahvalo v Božjo slavo.

 

Psalm

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod nazaj peljal sionske jetnike,
nam je bilo, kot bi sanjali;
tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik radostnih pesmi.

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Tedaj so rekli med narodi:
»Velike reči je Gospod zanje storil!«
Da, velike reči je Gospod za nas storil,
razveselili smo se!

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Gospod, obrni našo usodo
kakor hudournike v južni deželi!
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo med veselim petjem.

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

Odidejo in jokajo,
seme za sejanje nesoč;
pridejo z radostjo,
nesoč svoje snope.

Odpev: »Tisti, ki sejejo v solzah, žanjejo veseli.«

 

Evangelij

 

Apostol je deležen Jezusovega trpljenja

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 20,20-28)

Tedaj je stopila k Jezusu mati Zebedejevih sinov s svojima sinovoma, padla predenj in ga nekaj prosila. Rekel ji je: »Kaj hočeš?« Odgovorila mu je: »Reci, naj sedita ta dva moja sinova v tvojem kraljestvu eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus je odgovoril: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga moram jaz piti?« Odgovorita mu: »Moreva.« Reče jima: »Moj kelih bosta pila, sedeti pa na moji desnici ali levici ne gre meni dajati, ampak katerim je pripravil moj Oče.«
Ko je to slišalo drugih deset, so bili nevoljni nad bratoma. Jezus jih je pa poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da vladarji narodov nad njimi gospodujejo in velikaši izvajajo nad njimi oblast. Med vami pa ne bo tako; ampak kdor koli med vami hoče biti velik, bodi vaš strežnik, in kdor koli med vami hoče biti prvi, bodi vaš služabnik. Kakor Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«

 

 

 

MOLITEV
 

Vsemogočni večni Bog,
sveti Jakob je prvi od apostolov dal življenje za evangelij.
Njegovo pričevanje naj Cerkev utrjuje,
njegova priprošnja pa naj jo váruje.
Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu,
ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.