Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 9. 05. 2022

Nedelja Dobrega pastirja

MOLITEV ZA DUHOVNE POKLICE

Gospod Jezus Kristus,
veliki in večni Duhovnik,
žalostno je tvoje srce,
ko gledaš ovce brez pastirja.

Zato v tvojem imenu in po tebi
prosimo nebeškega Očeta,
naj pošlje delavcev na svojo žetev.

Jezus, ljubitelj čistosti,
pomagaj krščanskim staršem vzgajati
njihove otroke v duhu požrtvovalnosti.

Daj, da bodo velikodušno darovali
za tvojo službo tiste, ki jih ti kličeš.

Učitelj apostolov,
izberi med našo mladino tiste,
ki nam bodo darovali daritev svete maše,
delili svete zakramente,
molili in se za nas žrtvovali.

Dobri pastir, varuj jih pred
zunanjimi in notranjimi nevarnostmi.

Daj jim stanovitnost v svetem poklicu,
da postanejo duhovniki po tvojem srcu.

Naj polni vere in ljubezni do tebe
in tvoje svete Cerkve
nesebično posvetijo vse svoje moči
ohranjanju in širjenju tvojega kraljestva
v neumrljivih dušah.

Mati Marija, varuj naša semenišča,
da pride iz njih mnogo svetih duhovnikov,
ki bodo ohranili našemu narodu zaklad svete vere.
Amen.