Bogoslužje velikega petka v Limbušu

Danes, na veliki petek, 10. 4. 2020, ob 15.00 uri, so v župnijski cerkvi sv. Jakoba v Limbušu trije duhovniki, brez navzočnosti ljudstva, opravili obredje velikega petka na čast Gospodevemu trpljenju (branje Božje besede in Kristusovega pasijona, češčenje križa, obhajilo ter molitve pri Božjem grobu).