Velikonočna vigilija in velika noč v Limbušu

"To je dan, ki ga je naredil Gospod, radujmo in veselimo se ga!" (Ps 127,14)


Danes, na velikonočno nedeljo Gospodovega vstajenja od mrtvih, 12. 4. 2020, so ob 5.00 uri v župnijski cerkvi sv. Jakoba v Limbušu opravili bogoslužje velikonočne vigilije ter velikonočne nedelje trije duhovniki: prior benediktinskega priorata sv. Cirila in Metoda Maribor p. Edmenund Wagenhofer OSB, domači župnik g. Andrej Firbas in duhovnik g. Toni Kmet.