Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 23. 08. 2020

21. nedelja med letom, 23. 8. 2020

Evangelij današnje nedelje je tisti znameniti, osrednji odlomek pri Mateju, v katerem Simon v imenu Dvanajsterih izpove svojo vero v Jezusa, kot Kristusa, Sina živega Boga. Jezus zatem imenuje Petra za »blaženega« zaradi vere, ki jo prepozna kot poseben Očetov dar in mu reče: »Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev«.


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Bog izroča ključ Davidove hiše

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 22,19-23)

To je govóril Gospod upravniku dvora Sóbnu: »Vrgel te bom iz tvoje službe in te pahnil s tvojega mesta. Tisti dan bom poklical svojega služabnika Eljakíma, Hilkijájevega sina. Oblekel ga bom v tvoja oblačila in ga opasal s tvojim pasom. Izročil mu bom tvojo oblast in bo oče jeruzalemskim prebivalcem in Judovi hiši. Na njegove rame bom dal ključ Davidove hiše: ko bo odprl, ne bo nihče zaprl, ko bo zaprl, ne bo nihče odprl. Zabil ga bom kot klin na trdno mesto, prestol slave bo za hišo svojega očeta.«

 

Psalm

Odpev: »Gospod, tvoja dobrota traja na veke.«

Ps 138,1-3.6.8

Zahvaljujem se ti z vsem svojim srcem,
vpričo angelov ti prepevam.
Padam na kolena v tvojem svetem templju
in se zahvaljujem tvojemu imenu.

Odpev: »Gospod, tvoja dobrota traja na veke.«

Zaradi tvoje dobrote in tvoje zvestobe te hvalim,
nadvse si poveličal svoje ime in svojo obljubo.
Na dan, ko sem klical, si me uslišal,
povečal si moč v moji duši.

Odpev: »Gospod, tvoja dobrota traja na veke.«

Gospod, ti si vzvišen, a vidiš nizkega,
ošabnega pa prepoznaš že od daleč.
Gospod, tvoja dobrota traja na veke,
dela svojih rok ne zapústi.

Odpev: »Gospod, tvoja dobrota traja na veke.«

 

2. berilo

Iz njega, po njem in zanj je vse

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 11,33-36)

O globočina Božjega bogastva in modrosti in spoznanja! Kako nedoumljivi so njegovi sklépi in neizsledljiva njegova pota! Kdo je namreč spoznal Gospodov um? Ali kdo mu je bil za svetovalca? Ali kdo mu je prej kaj dal, da bi mu morali dati povračilo? Kajti iz njega, po njem in zanj je vse: njemu slava na veke! Amen.

 

Evangelij

Jezus obljubi Petru ključe kraljestva

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,13-20)

Ko je tisti čas Jezus prišel v pokrajino Cezarêje Filípove, je spraševal svoje učence: »Kaj pravijo ljudje, kdo je Sin človekov?« Rekli so: »Eni, da je Janez Krstnik, drugi, da Elija, spet drugi, da Jeremíja ali eden izmed prerokov.« Dejal jim je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Simon Peter je odgovóril; rekel mu je: »Ti si Kristus, Sin živega Boga.« Jezus pa mu je dejal: »Blagor ti, Simon, Jonov sin, kajti tega ti nista razodela meso in kri, ampak moj Oče, ki je v nebesih. Jaz pa ti povem: Ti si Peter, Skala, in na tej skali bom sezidal svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala. Dal ti bom ključe nebeškega kraljestva; kar koli boš zavezal na zemlji, bo zavezano v nebesih; in kar koli boš razvezal na zemlji, bo razvezano v nebesih.« Tedaj je učencem naróčil, naj nikomur ne povedo, da je on Kristus.

  

MOLITVENI NAMEN ZA PRIHAJAJOČI TEDEN

Molimo, da bi vsi, ki iščejo Boga, spoznali in okusili moč Kristusa, Sina živega Boga.