Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 29. 08. 2020

22. nedelja med letom, 30. 8. 2020

V evangeliju današnje nedelje, nas Jezus vabi, da se odpovemo sebi - svojim potrebam, svojim željam, svojim razvadam, svojim slabostim - ter se s ponižnim prenašanjem trpljenja, stisk in bolečine bližamo njemu, ki se iz ljubezni za nas daroval na križu. Odpoved sebi, svojemu egoizmu, prinaša resnično svobodo, pa četudi skozi trpljenje in preizkušnje.


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Božja beseda preroku ne da miru

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 20,7-9)

Jeremíja govorí: »Zapêljal si me, Gospod, in dal sem se zapeljati. Premočan si bil zame in si zmagal. Ves dan sem v posmeh, vsi se norčujejo iz mene. Kadar koli govorim, moram vpiti, ›Nasilje in zatiranje!‹ moram klicati. Zares, Gospodova beseda mi je ves dan v sramotenje in zasmeh. Če rečem: ›Ne bom ga več omenjal, ne bom več govoril v njegovem imenu,‹ je v mojem srcu kakor goreč ogenj v mojih kosteh. Trudim se, da bi ga ugásil, pa ne morem.«

 

Psalm

Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

Ps 63,2-6.8-9

O Bog, moj Bog, željno te iščem,
mojo dušo žeja po tebi;
moje telo koprni po tebi
kakor suha in izčrpana zemlja po vodi.

Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

Vate sem se zamaknil v svetišču,
da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti.

Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

Zato te bom slavil v svojem življenju,
v tvojem imenu bom dvigal svoje roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša,
v veselju te bodo hvalila moja usta.

Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

Saj si mi ti pomagal,
v senci tvojih peruti se radujem.
Moja duša se te oklepa,
podpira me tvoja desnica.

Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

 

2. berilo

Tudi telesno življenje naj bo daritev

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 12,1-2)

Ker je Bog tako usmiljen, vas rotím, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno daritev; tako bo vaše bogoslužje duhovno. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se z obnovo svojega mišljenja tako preobražajte, da boste lahko razpoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všeč in popolno.

 

Evangelij

Jezus obljubi Petru ključe kraljestva

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 16,21-27)

Tisti čas je Jezus začel svojim učencem razodevati, da bo moral iti v Jeruzalem in veliko pretrpeti od starešin, vélikih duhovnikov in pismoukov, da bo moral biti umorjen in tretji dan vstati. Peter pa ga je vzel k sebi in mu začel braniti: »Bog ne daj, Gospod! To se ti nikakor ne sme zgoditi!« On pa se je obrnil in rekel Petru: »Poberi se! Proč od mene, satan! V spotiko si mi, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak kar je človeško.«
Tedaj je Jezus rekel svojim učencem: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešíti svoje življenje, ga bo izgubil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kaj namreč koristi človeku, če si ves svet pridobi, svoje življenje pa zapravi? Ali kaj bo dal človek v zameno za svoje življenje? Sin človekov bo namreč prišel v veličastvu svojega Očeta s svojimi angeli in takrat bo vsakemu povrnil po njegovem delu.«


 

MOLITVENI NAMEN ZA PRIHAJAJOČI TEDEN

Molimo za vse, ki so preizkušani in trpijo, da bi svoj križ trpljenja nosili s pogumom in zaupanjem.