Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 26. 09. 2020

26. nedelja med letom (Slomškova nedelja), 27. 9. 2020

Današnje bogoslužje nam predstavi evangeljsko priliko o dveh sinovih, ki ju je oče poslal delat v svoj vinograd. Eden je takoj rekel: da, potem pa ni šel. Drugi pa je najprej zavrnil, potem pa se je pokesal in ugodil očetovi želji. S to priliko je Jezus poudaril svojo posebno ljubezen do grešnikov, ki se spreobrnejo ter nas poučil, da je za sprejem daru zveličanja potrebna ponižnost. Tudi sv. Pavel nas danes v odlomku iz pisma Filipljanom spodbuja k ponižnosti. »Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe« (Fil 2,3).

Današnja nedelja, pa je tudi Slomškova nedelja, ko se spominjamo našega prvega blaženega, Antona Martina Slomška, ter molimo za njegovo kanonizacijo (da bi ga Cerkev uradno razglasila za svetnika).


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Spokorjeni grešnik si reši življenje

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 18,25-28)

To govorí Gospod: »Vi pravite: ›Gospodova pot ni pravilna!‹ Slišite vendar, Izraelova hiša: Moja pot da ni pravilna? Ali niso vaše poti nepravilne? Če se pravični odvrne od svoje pravičnosti, če ravna krivično in zato umre, umre zaradi krivice, ki jo je počenjal. Če pa se krivični odvrne od krivičnosti, ki jo je počenjal, in ravna po pravu in pravičnosti, si reši življenje. Ker uvidi in se odvrne od vseh pregreh, ki jih je počenjal, bo zagotovo žível, ne bo umrl.«

 

Psalm

Odpev: »Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja.«

Ps 125,4-5.6-7.8-9

Svoje potí, Gospod, mi daj spoznati,
svojih stezà me naúči.
Vôdi me v svoji resnici in me úči,
saj si ti Bog moje rešitve; ves dan zaupam vate.

Odpev: »Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja.«

Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja,
svojih dobrot, ki so od vekomaj.
Pozabi grehe moje mladosti in moje prestopke,
spomni se me, Gospod, po svoji zvestobi.

Odpev: »Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja.«

Gospod je iskren in dober,
zato poučuje grešnike o pravi póti.
Ponižne vódi v pravici,
ponižne učí svojih potov.

Odpev: »Spomni se, Gospod, svojega usmiljenja.«

 

2. berilo

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom (Flp 2,1-11)

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom (Rim 13,8-10)

Bratje in sestre, če premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občéstvo Duha, če kaj sočustvovanje in usmiljenje, dopolníte moje veselje s tem, da ste istih misli in iste ljubezni, ene duše in enega mišljenja. Ne delajte ničesar iz prepirljivosti in ne iz praznega slavohlepja, ampak imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj nobeden ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu.
Čeprav je bil namreč v Božji podobi, se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izničil, tako da je prevzel podobo hlapca in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal, tako da je postal pokoren vse do smrti, smrti na križu. Zato ga je Bog povzdignil nad vse in mu podelil ime, ki je nad vsakim imenom, da se v Jezusovem imenu pripogne vsako koleno teh, ki so v nebesih, na zemlji in pod zemljo, in da vsak jezik izpove, da je Jezus Kristus Gospod, v slavo Boga Očeta.

 

Evangelij

Grešniki pojdejo v Božje kraljestvo

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,28-32)

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: ›Sin, pojdi danes delat v vinograd!‹ Ta je odgovóril: ›Nočem.‹ Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovóril: ›Grem, gospod,‹ vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo?« Rekli so: »Prvi.« Jezus jim je dejal: »Resnično, povem vam: Cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli, cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi pôtlej niste skesali, da bi mu verjeli.«

 

 

 

O BLAŽENEM ANTONU MARTINU SLOMŠKU


1800 – 26.11 rojen Slomu v župniji Ponikva
1821 – vstopi v bogoslovje v Celovcu
1824 – 8.9. posvečen v duhovnika
1825 – kaplan na Bizeljskem
1827 – kaplan v Novi cerkvi
1829 – spiritual v Celovcu
1838 – nadžupnik v Vuzenici
1846 – opat in mestni župnik v Celju
1846 – 5.7. v Salzburgu posvečen za lavantinskega škofa
1859 – prestavitev škofijskega sedeža v Maribor
1859 – 14.10. otvoritev bogoslovja v Mariboru
1862 – umrl v Mariboru 24.9.
1941 – 21.6. prenos Slomškove krste iz grobnice na starem pokopališču v kripto bazilike Matere milosti
1978 – 7.10. prenos posmrtnih ostankov škofa Slomška iz kripte frančiškanske cerkve v stolnic
1995 – 1.9. ekshumacija in prenos posmrtnih ostankov škofa A. M. Slomška v Križevo kapelo
1996 – 13.5. papež Janez Pavel II. potrdi herojske kreposti škofa A. M. Slomška
1998 – 3.7. papež Janez Pavel II. potrdi in sklene postopek za Slomškovo beatifikacijo
1999 – 19.9 obisk svetega očeta in Slomškova beatifikacija v Mariboru