Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 2. 10. 2020

27. nedelja med letom

Bogoslužje današnje nedelje nam ponuja priliko o vinogradnikih, katerim je gospodar zaupal vinograd, ki ga je zasadil in je zatem šel (prim. Mt 21,33-43). S tem je postavil na preizkušnjo lojalnost teh vinogradnikov, saj jim je bil izročen vinograd, da bi ga varovali, obdelovali, da bi obrodil sadove in bi gospodarju izročili pridelek.


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Izrael je Gospodov vinograd

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 5,1-7)

Zapel bom o svojem ljubem, pesem svojega ljubega o njegovem vinogradu. Moj ljubi je imel vinograd na rodovitnem griču. Prekôpal ga je, ga otrebil in zasádil z žlahtno trto. Sredi njega je sezidal stolp in v njem izdólbel tudi stiskalnico. Upal je, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje. Zdaj pa, jeruzalemski prebivalci in Judovi možje, razsodíte med menoj in mojim vinogradom. Kaj sem mogel še storiti svojemu vinogradu, pa mu nisem storil? Zakaj sem upal, da bo dajal grozdje, pa je dal viníčje? Zdaj vam bom povedal, kaj bom stóril svojemu vinogradu: odstranil mu bom ograjo, da bo izropan, podrl mu bom obzidje, da bo poteptan. Spreménil ga bom v pustinjo, ne bo obrezován ne okopávan, poganjala bosta trnje in osat in prepovedal bom oblakom, da bi dež rosili nanj.
Kajti hiša Izraelova je vinograd Gospoda nad vojskami, Judovi možje so nasad njegovega veselja. Upal je, da bo pravica, pa glej, zatiranje, da bo pravičnost, pa glej, vpitje.

 

Psalm

Odpev: »Hiša izraelova je Gospodov vinograd.«

Ps 80,9.12.13-14.15-16.19-20

Trto, naše očete, si dal pripeljati iz Egipta,
izgnal si narode, da si jo zasádil.
Svoje mladike je iztezala do morja,
svoje poganjke do veletóka.

Odpev: »Hiša izraelova je Gospodov vinograd.«

Zakaj si podrl njene ograde,
da jo obirajo vsi, ki gredo po poti?
Merjasec iz gozda jo izruje,
divje živali jo popasejo.

Odpev: »Hiša izraelova je Gospodov vinograd.«

O Bog nad vojskami, vrni se vendar,
ozri se z nebes in glej, obišči to trto.
Váruj, kar je zasadila tvoja desnica,
ozri se na sina, ki si ga okrépil zase.

Odpev: »Hiša izraelova je Gospodov vinograd.«

Ne bomo se obrnili proč od tebe,
poživi nas, da bomo tvoje ime klicáli.
O Gospod, Bog nad vojskami, obrni nas k sebi,
razjásni svoje obličje, da bomo rešeni.

Odpev: »Hiša izraelova je Gospodov vinograd.«

 

2. berilo

Živimo krepostno in Bog miru bo z nami

Berilo iz pisma apostola Pavla Filipijanom (Flp 4,6-9)

Bratje in sestre, nič ne skrbíte, ampak ob vsaki priložnosti izražajte svoje želje Bogu z molitvijo in prošnjo, z zahvaljevanjem. In Božji mir, ki presega vsak um, bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Sicer pa, bratje, vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je količkaj krepostno in hvalevredno, vse to imejte v mislih. Kar ste se od mene naučili, prejeli, slišali in videli, to delajte. In Bog miru bo z vami.

 

Evangelij

Gospod bo dal vinograd v najem drugim

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 21,33-43)

Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinam ljudstva: »Poslušajte drugo priliko! Bil je hišni gospodar, ki je zasádil vinograd, ga obdal z ograjo, izkôpal v njem stiskalnico in sezidal stolp; in dal ga je v najem viničarjem ter odpotoval. Ko se je približal čas trgatve, je poslal svoje služabnike k viničarjem, da bi pobrali njegov pridelek. Viničarji pa so njegove služabnike zgrabili in enega pretepli, drugega ubili in spet drugega kamnáli. Nato je poslal druge služabnike, več kakor prej, in storili so z njimi prav tako. Nazadnje je poslal k njim svojega sina, rekoč: ›Mojega sina bodo spoštovali.‹ Ko pa so viničarji zagledali sina, so sami pri sebi rekli: ›Ta je dedič. Dajmo, ubijmo ga in se polastimo njegove dediščine!‹ Zgrabili so ga, vrgli iz vinograda in ubili. Ko bo torej prišel gospodar vinograda, kaj bo stóril s temi viničarji?« Rekli so mu: »Hudobneže bo kruto pokončal, vinograd pa dal v najem drugim viničarjem, ki mu bodo ob svojem času dajali pridelek.« Jezus jim je rekel: »Ali niste nikoli brali v Pismih: ›Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. Gospod je to narédil in čudovito je v naših očeh.‹ Zato vam pravim: Vzelo se vam bo Božje kraljestvo in dalo ljudstvu, ki bo obrodilo njegove sadove.«

 

 

MOLITVENI NAMEN ZA PRIHAJAJOČI TEDEN

Molimo, da ne bi nikoli pozabili na vsa čudovita dela, ki jih je Gospod naredil za nas.