Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 17. 10. 2020

29. nedelja med letom, 18. 10. 2020

V evangeliju 29. navadne nedelje med letom Jezus opozarja farizeje, naj dajejo cesarju, kar je cesarjevega, ob tem pa naj ne pozabijo na najpomembnejše - dati tudi Bogu, kar je Božjega.


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Bog rešuje po ljudeh

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 45,1.4-6)

Tako govorí Gospod svojemu maziljencu, Kiru, katerega je prijel za desnico, da pred njim porazi narode in odpaše ledja kraljem, da pred njim odpre duri in nobena vrata ne ostanejo zaprta: »Zaradi svojega služabnika Jakoba in svojega izvoljenca Izraela sem te poklical po imenu in te odlikoval, ne da bi me bil poznal. Jaz sem Gospod in drugega ni, razen mene ni nobenega boga, opasal sem te, ne da bi me bil poznal. Naj spoznajo od sončnega vzhóda in zahóda, da ni nobenega razen mene, jaz sem Gospod in drugega ni.«

 

Psalm

Odpev: »Priznajte Gospodu moč in slavo.«

Ps 96,1.3.4-5.7-8.9-10

Pojte Gospodu novo pesem,
poj Gospodu, vsa zemlja!
Pripovedujte med narodi o njegovi slavi,
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih!

Odpev: »Priznajte Gospodu moč in slavo.«

Zakaj Gospod je velik in nadvse hvaljen,
silen je bolj kot vsi bogovi.
Zakaj vsi bogovi ljudstev so prazni maliki,
Gospod pa je narédil nebesa.

Odpev: »Priznajte Gospodu moč in slavo.«

Priznajte Gospodu, vsi rodovi,
priznajte Gospodu moč in slavo,
priznajte Gospodu slavo njegovega imena!
Prinesite daritve in pridite v njegove dvore!

Odpev: »Priznajte Gospodu moč in slavo.«

Pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju!
Trepetaj pred njim, vsa zemlja,
govorite med narodi: »Gospod kraljuje!
ljudstva bo sodil po pravici.«

Odpev: »Priznajte Gospodu moč in slavo.«

 

2. berilo

Delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 1,1-5)

Pavel, Silván in Timótej tesaloníški Cerkvi v Bogu Očetu in v Gospodu Jezusu Kristusu: milost vam in mir. Vedno se zahvaljujemo Bogu za vas vse, ko se vas spominjamo v svojih molitvah. Pred našim Bogom in Očetom imamo neprenehoma v spominu vaše delo vere, napor ljubezni in vztrajnost upanja v našega Gospoda Jezusa Kristusa. Vémo namreč, od Boga ljubljeni bratje, da ste izvóljeni. Kajti naš evangelij ni prišel med vas samo z besedo, ampak tudi z močjo in Svetim Duhom ter s popolno zanesljivostjo.

 

Evangelij

Dajte cesarju cesarjevo in Bogu Božje

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 22,15-21)

Tisti čas so farizeji odšli in se posvetováli, kako bi Jezusa ujeli v besedi. K njemu so poslali svoje učence skupaj s herodovci in so rekli: »Učitelj, vemo, da si resnicoljuben in v resnici učiš Božjo pot ter se ne oziraš na nikogar, ker ne gledaš na osebo. Povej nam torej, kaj se ti zdi: Ali smemo dajati cesarju davek ali ne?« Jezus pa je spoznal njihovo hudobijo in rekel: »Kaj me preizkušate, hinavci? Pokažite mi davčni novec!« Dali so mu denarij. Nato jim je rekel: »Čigava sta ta podoba in napis?« Dejali so mu: »Cesarjeva.« Tedaj jim je rekel: »Dajte torej cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, kar je Božjega.«

 

 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV


Ta evangeljski odlomek podrobno razlaga Neznani pisec: »Farizeji so se umaknili, da bi se posvetovali, kako bi Jezusa ujeli v besedi med njihovimi pogovori z njim. Vsakič ko se skuša zavirati prehod vodnega toka, ta pod pritiskom popusti in voda si utre novo pot. Isto se je zgodilo z zlobnimi načrti teh ljudi. Ko so videli pot zaprto, so preprosto poiskali novo pot do njega. Cesarjev kovanec je zlat, Božji pa je narejen iz človeštva. Cesar je viden na svojem denarju, Bog pa v človeških bitjih. Zato, daj cesarju tvoje materialno bogastvo, ohrani pa za Boga nedolžnost tvoje vesti, v kateri je Bog vedno navzoč in viden.« Sever Antiohijski k temu dodaja: »S prilizovanjem skuša strast hinavstva prikriti sovraštvo, saj plačevanje davka cesarju ne preprečuje nikomur, da bi služil Bogu.

 

 

MOLITEV


Vsemogočni večni Bog, vodi našo voljo, da bomo zmeraj vdano sprejemali tvoje zapovedi in ti z iskrenim srcem služili. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj. Amen.

Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...