Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 24. 10. 2020

30. nedelja med letom, 25. 10. 2020

Evangeljski odlomek 30. navadne nedelje med cerkvneim letom (prim. Mt 22,37-38) nam pojasni, da biti Jezusov učenec pomeni konkretno uresničevati njegov nauk, ki je povzet v prvi in največji zapovedi Božje postave, zapovedi ljubezni


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Bog pričakuje od nas usmiljenje

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 22,20-26)

To govorí Gospod: »Tujca ne izkoriščaj in ne zatiraj, kajti tujci ste bili v egiptovski deželi! Ne zatirajte nobene vdove in sirote! Če bi jih zatirali, bodo vpile k meni in gotovo uslišim njihovo vpitje. In moja jeza se razvname in pomorim vas z mečem, tako da bodo vaše žene postale vdove in vaši otroci sirote. Če posodiš denar mojemu ljudstvu, ubožcu zraven sebe, mu ne bodi kakor oderuh, ne nalagaj mu obresti! Če vzameš v zastavo plašč svojega bližnjega, mu ga vrni do sončnega zahóda! Kajti to je njegova edina odeja, ogrinjalo za njegovo kožo. V čem naj sicer spi? Če se bo zgodilo, da bo vpil k meni, ga bom uslišal, ker sem milostljiv.«

 

Psalm

Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«

Ps 18,2-4.47.51

Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala,
Gospod, moja trdnjava, moj osvoboditelj,
moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam.
moj ščit, rog moje rešitve, moje zavetje.

Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«

Hvaljen bodi, kličem Gospodu,
in že me reši mojih sovražnikov.
Naj živí Gospod, slavljena moja skala,
naj bo vzvišen Bog moje rešitve!

Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«

Zato te bom, Gospod, slavil med narodi.
Pel bom tvojemu imenu.
Svojemu kralju naklanjaš velike zmage.
Ti izkazuješ dobroto svojemu maziljencu.

Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«

 

2. berilo

Služimo Bogu in pričakujmo njegovega Sina

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Tesaloničanom (1 Tes 1,5-10)

Bratje in sestre, veste, kakšni smo postali med vami v vaše dobro. In vi ste začeli posnemati nas in Gospoda: besedo ste sprejeli v veliki stiski in z veseljem Svetega Duha, tako da ste postali zgled vsem verujočim v Makedoniji in v Aháji. Kajti od vas je Gospodova beseda odjeknila ne samo po Makedoniji in po Aháji, ampak se je vaša vera v Boga razširila po vseh krajih, tako da nam o ničemer ni treba govoriti. Sami namreč govorijo o nas, kako ste nas sprejeli in kako ste se spreobrnili k Bogu: odvrnili ste se od malikov, da bi služili živemu in resničnemu Bogu ter pričakovali iz nebes njegovega Sina. Tega je obúdil od mrtvih, Jezusa, ki nas rešuje pred prihodnjo jezo.

 

Evangelij

Ljubi Boga in svojega bližnjega

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 22,34-40)

Tisti čas so farizeji slišali, da je Jezus saduceje prisilil k molku, in so se zbrali na enem kraju. Eden izmed njih, učitelj postave, ga je preizkušal z vprašanjem: »Učitelj, katera je največja zapoved v postavi?« Rekel mu je: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vsem mišljenjem. To je največja in prva zapoved. Druga pa je njej enaka: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih stoji vsa postava in preroki.« 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV


Origen pravi: »Ne vsi, ki Jezusa imenujejo Učitelj, ga imajo za takega, ampak samo tisti, ki se resnično želijo naučiti kaj od njega. Samo učenec mu lahko v resnici reče Učitelj.« Neznani pisec pravi: »Farizeji so strnili vrste, da bi Jezusa s svojo številčnostjo porazili, saj so ugotovili, da ga z dokazi ne morejo. A so kljub temu pred njim popolnoma nemočni.« Origen nadalje pravi: »Ljubiti Gospoda ni samo največja zapoved, ampak je tudi prva med vsemi.« Sv. Ciril Aleksandrijski pa k temu dodaja: »Ljubiti Boga iz vsega srca je povod za vsako drugo dobro.«

 

 

MOLITEV


Vsemogočni Bog, pospeši v nas rast vere, upanja in ljubezni. Naj z veseljem izpolnjujemo tvoje zapovedi in tako dosežemo obljubljene darove. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...