Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 1. 11. 2020

Spomin vseh vernih rajnih, 2. november

En dan po prazniku vseh svetih se v katoliški Cerkvi spominjam vseh vernih rajnih - zveličanih članov cerkve, ki se še očiščujejo v vicah.

Bogoslužni spomin vseh vernih duš so prvič obhajali leta 998 v enem najpomembnejših srednjeveških samostanov v mestu Cluny na Francoskem. Nato so ga sprejeli tudi v druge boguslužne koledarje, v rimskega šele v 14. stol.

Na ta dan je navada, da duhovniki opravijo tri svete maše za zvelečinje vernih duš, vsi verniki pa smo povabljeni, da za verne duše molimo ter jih priporočamo Božjemu usmiljenju.


 

MOLITEV ZA VERNE DUŠE V VICAH

 

Znamenje križa

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

Božja beseda

Kar ste storili mojim bratom, ste storili meni

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svoji slavi in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svoje slave. Zbrali se bodo pred njim vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor loči pastir ovce od kozlov; in postavil bo ovce na svojo desnico, kozle pa na levico.
Tedaj poreče kralj tistim, ki bodo na njegovi desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta, prejmite kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti; žejen sem bil in ste mi dali piti; popotnik sem bil in ste me sprejeli; nag sem bil in ste me oblekli; bolan sem bil in ste me obiskali; v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹
Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in smo te nasitili ali žejnega in smo ti dali piti? Kdaj smo te videli popotnika in smo te sprejeli ali nagega in te oblekli? Ali kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ In kralj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili.‹ Takrat poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti; žejen sem bil in mi niste dali piti; popotnik sem bil in me niste sprejeli; nag sem bil in me niste oblekli; bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹
Tedaj mu bodo odgovorili tudi ti: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali popotnika ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovoril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili kateremu izmed teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ In ti pojdejo v večno trpljenje, pravični pa v večno življenje.«

 

Molitev desetke rožnega venca

Ko smo prebrali evangeljski odlomek po nekaj trenutkih tišine zmolimo desetko rožnega venca ...ki se naj usmili duš v vicah.

 

Sklepna molitev

Večni Oče, tvoj ljubljeni Sin je premagal smrt in prešel v nebeško življenje. Naj se tvoji verni rajni udeležijo njegove zmage nad smrtjo in večno gledajo tebe, svojega Stvarnika in Odrešenika. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.