Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 6. 11. 2020

32. navadna nedelja (Zahvalna nedelja), 8. 10. 2020

Na 32. navadno nedeljo nam prilika v evangeliju pravi, da je bilo pet devic preudarnih in pet nespametnih, saj so preudarne prinesle s seboj olje za svetilke, medtem ko ga nespametne niso prinesle. Ker se je ženin mudil, so vse zaspale. Ob polnoči pa je naznanjen ženinov prihod. Tedaj so nespametne device ugotovile, da nimajo olja za svetilke, zato so ga prosile pri preudarnih. Toda te so odgovorile, da jim ga ne morejo dati, ker ne bo zadostovalo za vse. Medtem ko so nespametne iskale olje, je prišel ženin. Preudarne device so vstopile z njim v svatbeno dvorano in vrata so se zaprla.

Na prvo nedeljo v novembru, ko so pridelki Zemlje povečini že pospravljeni, pa obhajamo tudi zahvalno nedeljo. Naši predniki so se ob tej priložnosti zahvaljevali predvsem za dobro letino, danes pa se poleg le-te, Bogu lahko zahvalimo tudi za "pridelke" znanosti in tehnike. Vsekakor je zahvalna nedelja priložnost, da pogledamo, za kaj smo v življenju hvaležni ter da se Gospodu zahvalimo za vse dobrine, ki jih imamo.


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Kdor išče modrost, jo tudi najde

Berilo iz knjige modrosti (Mdr 6,12-16)

Blesteča in neugasljiva je modrost, z lahkoto se da spoznati tistim, ki jo ljubijo, najti tistim, ki jo iščejo; vnaprej se da spoznati takim, ki po njej hrepenijo. Kdor se bo k njej zgodaj odpravil, se ne bo utrudil, ker bo odkril, da sedi pri njegovih vratih. Če se kdo zanjo navduši, doseže popolno preudarnost, kdor bo zaradi nje bedel, bo kmalu brez skrbi. Kajti sama hodi okoli in išče take, ki so je vredni, dobrohotno se jim prikaže na njihovih potih in pri vsaki misli jim pride naproti.

 

Psalm

Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

Ps 63,2.3-4.5-6.7-8

Vate sem se zamaknil v svetišču,
da bi uzrl tvojo moč in tvojo slavo.
Tvoja dobrota je boljša kakor življenje,
moje ustnice te smejo slaviti.

Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

Zato te bom slavil v svojem življenju,
v tvojem imenu bom dvigal svoje roke.
Kakor z najboljšimi jedili se bo nasičevala moja duša,
v veselju te bodo hvalila moja usta.

Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

Spominjal se te bom na svojem ležišču,
v zgodnjem jutru bom premišljeval o tebi;
kajti ti si mi pomagal,
v senci tvojih peruti se radujem.

Odpev: »Moj Bog, mojo dušo žeja po tebi.«

 

2. berilo

Vsi bomo deležni vstajenja

Nočemo, bratje, da ne bi vi ničesar vedeli o tem, kako je s tistimi, ki so zaspali, tako da se ne boste vdajali žalosti kakor drugi, ki nimajo upanja. Če namreč verujemo, da je Jezus umrl in vstal, bo Bog tiste, ki so zaspali v Jezusu, privedel skupaj z njim. Oprti na Gospodovo besedo vam rečemo tole: mi, ki še živimo in bomo ostali do Gospodovega prihoda, nikakor ne bomo prehiteli zaspalih. Kajti sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu. Potem pa bomo mi, ki živímo in bomo ostali, skupaj z njimi odnesěni na oblakih v nebo, naproti Gospodu: tako bomo zmeraj z Gospodom. S temi besedami se torej tolažite med seboj.

 

Evangelij

Gospod prihaja, pojdimo mu naproti

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,1-13)

Tisti čas je Jezus povedal svojim učencem tole priliko: »Nebeško kraljestvo bo podobno desetim devicam, ki so vzele svoje svetilke in šle ženinu naproti. Pet izmed njih je bilo nespametnih in pet preudarnih. Nespametne so vzele svoje svetilke, niso pa s seboj vzele olja. Preudarne pa so s svetilkami vred vzele v posodicah olje. Ker se je ženin mudil, so vse podremale in zaspale.
Opolnoči pa je nastalo vpitje: ›Glejte, ženin! Pojdite mu naproti!‹ Tedaj so vse device vstale in pripravile svoje svetilke. Nespametne so rekle preudarnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo!‹ Toda preudarne so odvrnile: ›Verjetno ga ne bo dovolj za nas in vas. Pojdite raje k prodajalcem in si ga kupite!‹ Medtem ko so šle kupovat, pa je prišel ženin, in tiste, ki so bile pripravljene, so šle z njim na svatbo in vrata so se zaprla. Pozneje so prišle še druge device in govorile: ›Gospod, gospod, odpri nam!‹ On pa je odgovóril: ›Resnično, povem vam: Ne poznam vas!‹ Bodite torej budni, ker ne veste ne dneva ne ure!«

 


 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV


Sveti Avguštin pravi, da »deset devic predstavlja celotno Cerkev. Svetilke so dobra dela storjena s čistim srcem. Preudarne device so tiste duše, ki imajo vesoljno vero in lahko pokažejo dobra dela.« Sveti Hilarij iz Poitiersa pa pravi: »Preudarne device predstavljajo tiste osebe, ki so že pripravljene na Gospodov prihod.« Sv. Avguštin nadalje pravi:»Potrebna je budnost, da ne bi Kristus prišel po svojo nevesto Cerkev ravno v najmanj pričakovanem trenutku.« Epifan Latinec pa pravi, da »nespametne device predstavljajo tiste, ki so leni in nemarni. Njihova nespamet je v tem, da so pripravljeni samo za sedanjost, ne pa tudi za prihodnost.« Sveti Hilarij nadaljuje: »Saj se ubadajo samo s trenutnimi rečmi, pozabljajo pa na to, kar je rekel Bog in ne usmerjajo svojih naporov proti upanju vstajenja.« Sv. Avguštin razlaga simboliko svetilk takole: »Če naša srca, ki jih predstavljajo svetilke, ne bodo imela v sebi nobenega smisla za globoko zalogo od Boga podeljene nam milosti, nam bo vedno primanjkovalo olja in bomo vedno pozabljali ga vzeti s seboj.«Sveti Leon Veliki piše: »Kdor resnično živi v polnosti in čistosti v Cerkvi, kdor misli na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji (prim. Kol 3,2), je v nekem smislu podoben nebeški luči. S tem, ko se trudi živeti v svetlobi svetega življenja, mnogim kaže kot zvezda pot, ki vodi k Bogu«.

 

 

MOLITEV OB ZAHVALNI NEDELJI
 

O božji Duh, zahvaljujem se ti za čudovito sposobnost razuma, po kateri sem ti najbolj podoben. Kakšna radost, da morem s svojim razumom postati gospodar mnogoterih dobrin sveta. Po njem namreč lahko obvladam prvine vesolja, uporabljam njegova bogastva, preučujem zvezde in drobne živali, svet in ljudi na njem. Po njem si prisvojim odkritja in spoznanja znanstvenikov, okušam slast poezije in glasbe, zaznavam, za hladnimi in mrtvimi črkami knjige živo misel pisatelja.
Kakšna radost, da morem s svojim razumom postati duhovnik stvarstva. Po njem namreč sprejemam vase vse stvari, ki me obdajajo, in jih dvigam k tebi ter jih darujem, kakor duhovnik povzdigne hostijo na pateni.
Po njem prevajam nemo hvalnico vsega stvarstva: postajam pevec v imenu stvari, umetnik, ki na glasbilu stvari poje molitev.
O božji Duh, zahvaljujem se ti za vse radosti, ki sem jih občutil, ko sem skrbno pazil na svoj razum; za vse, kar sem se naučil lepega in koristnega pri pouku in pri svojem študiju, pri pogovorih in pri potovanjih. Zahvaljujem se ti, da si vame položil ta zagon, ki teži za resnico in katerega zadnji cilj je spoznati tebe, o Bog, ki si popolna Resnica.

(Po Ferdinandu Lelotteu)