Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 21. 11. 2020

Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - 21. 11. 2020

Na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu, obhajamo praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. Cerkev že od najzgodnejših veroizpovedi priznava, da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik sveta, najvišjo čast in oblat nad človeško zgodovino. Sam praznik Kristusa Kralja je bil uveden leta 1925, leta 1969 po prestavljen na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu.

Ta praznik nas vabi, da bi se zazrli v Jezusa kot Kralja ter v njegovo kraljestvo, ki je nebeško kraljestvo - kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni.

 


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Gospod je pastir in sodnik

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 34,11-12.15-17)

Tako govorí Gospod Bog: »Glejte, jaz sam bom poskrbél za svoje ovce in jih poiskál. Kakor pastir išče svojo čredo, ko je sredi med razkropljenimi ovcami, tako bom tudi jaz poiskál svoje ovce in jih rešil iz vseh krajev, kamor so se razkropile oblačnega in temačnega dne. Sam bom pasel svoje ovce in sam jim bom dajal počitek,« govorí Gospod Bog. »Izgubljene bom poiskál, razgnane pripeljal nazaj, polomljene obvezal, bolne okrepčal, rejene in krepke obvaroval. Pasel jih bom, kakor je prav. Vi pa, moja čreda, glejte,« govorí Gospod Bog, »sodil bom med ovco in ovco, med ovni in kozli.«

 

Psalm

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 23,1-6

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Vódi me po pravih stezah zaradi svojega imena.
Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna.

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja.

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

 

2. berilo

Kristus bo izročil kraljevanje Očetu

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,20-26.28)

Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih, prvenec tistih, ki so zaspali. Ker je namreč po človeku smrt, je po človeku tudi vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo v Kristusu tudi vsi ožívljeni, vendar vsak po vrsti: najprej Kristus, potem pa ob njegovem prihodu tisti, ki so Kristusovi. Nato bo dovršitev, ko bo kraljevanje izróčil Bogu Očetu in uničil vsakršno poglavarstvo ter sleherno oblast in moč. Kajti on mora kraljevati, dokler ne položi vseh sovražnikov pod njegove noge. Kot zadnji sovražnik bo uničena smrt. Ko pa mu bo vse podvrženo, se bo tudi Sin sam podvrgel njemu, ki mu je vse podvrgel, da bo Bog vse v vsem.

 

Evangelij

Kristus pride sodit v slavi

Iz svetega evangelija po Mateju (Mt 25,31-46)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: »Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sédel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico.
Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: ›Pridite, blagoslovljeni mojega Očeta! Prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta! Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, v ječi sem bil in ste prišli k meni.‹ Tedaj mu bodo pravični odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali v ječi in smo prišli k tebi?‹ Kralj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Kar koli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni.‹
Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: ›Proč izpred mene, prekleti, v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom! Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in v ječi in me niste obiskali.‹ Tedaj bodo tudi ti odgovorili: ›Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali v ječi in ti nismo postregli?‹ Tedaj jim bo odgovóril: ›Resnično, povem vam: Česar niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili.‹ Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje.«

 


 

 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV


Neznani pisec pravi: »Ko vas pripeljejo pred kralja zaradi sodbe, se iz mesta, kam vas postavijo, razume ali so vas poklicali zaradi dobrega, ki ste ga storili ali zaradi hudega.« Epifan Latinec nadaljuje prejšnjo misel Neznanega pisca: »Tisti, ki pozna naše misli, ki v naprej ve, kaj bo človek storil in tudi pravično sodi, bo ločil človeška bitja glede na njihove zasluge.« Neznani pisec razloži pomen ovc in kozlov: »Ovce predstavljajo pravične ljudi, ki so krotki, ne storijo nikomur nič hudega ter so potrpežljivi pri prenašanju hudega, ki jih doleti. Grešnike pa Jezus poimenuje s kozli, saj naj bi ti imeli sledeča grešna nagnjenja: nestanovitnost, ošabnost in prepirljivost.« Sv. Janez Krizostom pa o Jezusovem načinu pojavitve ob drugem prihodu pravi: »Če se je Jezus prvič pojavil kot ponižen, se bo drugič pojavil čisto drugačen, saj bo zahteval obračun, bo kaznoval ter se bo usedel na prestol slave.« Neznani pisec nadalje razlaga: »Kakor je Kristus zdrav v zdravih dušah, tako je bolan v bolnih. Zdrave duše sprejmejo Kristusa samega in oblačijo, poučujoč pravičnost tiste duše, ki so nage, ker nimajo oblačila kreposti.« Origen k temu dodaja, da so »duše pravičnih za prezeblega in drgetajočega Kristusa stkale plašč.« Sv. Janez Krizostom zaključi razmišljanje o poslednji sodbi z besedami: »Vendarle pa bo Kristus preklel dejanja, ki so jih vršili tisti na njegovi levici rekoč: 'Za vas sem pripravil nebeško kraljestvo. Ogenj pa nisem pripravil za vas, temveč za hudiča in njegove angele. Toda vi sami ste skočili v ta ogenj.«

 

 

MOLITEV


Vsemogočni, večni Bog, po svojem ljubljenem Sinu, kralju vesoljstva, si obnovil vesoljni svet. Naj ti vse stvarstvo, rešeno sužnosti, z nami svobodno služi in te brez konca proslavlja. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...