Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 24. 12. 2021

Sveti božični večer, 24. 12. 2021

Nocojšnji večer je prvi med tremi svetimi večeri (drugi sveti večer praznujemo pred novim letom, tretjega pa pred praznikom Gospodovega razglašenja). Je večer pričakovanja praznika Jezusovega rojstva hkrati pa že pričetek praznovanja le-tega. Stara slovenska navada je, da se za sveti večer blagoslovi dom in gospodarska poslopja. S tem kličemo Božji blagoslov na družino, vsakdanje življenje in delo.

Letošnji Božični prazniki bodo zaradi epidemije koronavirusa gotovo drugačni od prejšnjih, a to še ne pomeni nujno slabši. Če bomo situacijo sprejeli takšno kot je, bodo lahko še lepši in še bolj pristni. Ob Jezusovem rojstvu v preprostem betlehemskem hlevu ni bilo množic ljudi. Naj nas ta misel, nagovarja skozi letošnje praznike. Kljub trpljenju, ki nas obdaja se odprimo Bogu in pustimo da se Jezus rodi v naših srcih.
 


 

BOŽIČNI BLAGOSLOV DOMA IN DRUŽINEZnamenje križa

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

 

Berilo

Bog je poslal svojega Sina, rojenega iz žene

Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom (Gal 4,4-7)

Bratje in sestre, ko je nastopíla polnost časa, je Bog poslal svojega Sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prejeli posinóvljenje. Ker pa ste sinôvi, je Bog poslal v naša srca Duha svojega Sina, ki vpije: »Aba, Oče!« Potemtakem nisi več suženj, temveč sin, če pa si sin, si tudi dedič po Bogu.

 

Psalm

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Ps 89,4-5.16-17.27.29

Gospod je sklenil zavezo s svojim izvoljencem,
prisegel je Davidu, svojemu služabniku:
»Tvoj zarod bom utŕdil na veke,
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.«

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Blagor ljudstvu, ki zna veselo vzklikati,
Gospod, v svetlobi tvojega obličja bodo hodili.
Ves dan se bodo radovali nad tvojim imenom,
veselili se bodo zaradi tvojega odrešenja.

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

Klical me bo: »Ti si moj oče,
moj Bog, skala moje rešitve.«
Na veke mu bom ohranjal svojo dobroto
in moja zaveza z njim ostane trdna.

Odpev: »Gospodove milosti bom na veke opeval.«

 

Evangelij

Danes se vam je rodil Odrešenik

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 2,1-14)

Tiste dni je izšlo povelje cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet. To je bilo prvo popisovanje, in sicer v času, ko je bil Kvirinij cesarski namestnik v Siriji. In vsi so se hodili popisovat, vsak v svoj rodni kraj. Tudi Jožef je šel iz Galilìje, iz mesta Názareta, v Judêjo, v Davidovo mesto, ki se imenuje Bêtlehem, ker je bil iz Davidove hiše in rodbine, da bi se popisal z Marijo, svojo zaročenko, ki je bila noseča. Ko sta bila tam, so se ji dopolnili dnevi, ko naj bi rodila. In rodila je sina, prvorojenca, ga povila in položila v jasli, ker v prenočišču zanju ni bilo prostora. V istem kraju so pastirji prenočevali na prostem in čez noč stražili pri svoji čredi. Gospodov angel je stopil k njim in Gospodova slava jih je obsijala. Zelo so se prestrašili. Angel pa jim je rekel: »Ne bojte se! Glejte, oznanjam vam velíko veselje, ki bo za vse ljudstvo. Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Odrešenik, ki je Kristus, Gospod. To vam bo v znamenje: našli boste dete, v plenice povito in položeno v jasli.« In nenadoma je bila pri angelu množica nebeške vojske, ki je hvalila Boga in govorila: »Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.«

 

Prošnje

Veseli vzklikajmo Kristusu, ki se je rodil v Betlehemu na Judovem kot vojvoda, ki bo vladal svoje ljudstvo:
   Gospod, bodi vedno z nami!

1. Kristus Odrešenik, hrepenenje narodov, razširi svoj evangelij povsod, kjer še niso sprejeli besede življenja.
   Gospod, bodi vedno z nami!

2. Kristus Gospod, razširi svojo Cerkev po vsej zemlji, naj bodo v njej ljudje vseh ras in jezikov.
   Gospod, bodi vedno z nami!

3. Kralj nad vsemi vladarji, vodi srce in duha vsem voditeljem, da bodo s pravičnostjo in pospeševali mir in svobodo vseh narodov.
   Gospod, bodi vedno z nami!

4. Vsemogočni vladar vesolja, utrdi skušane, dvigni padle, tolaži osamljene in varuj vse, ki so v nevarnosti ali kakršnikoli drugi stiski.
   Gospod, bodi vedno z nami!

5. Tolažnik žalostnih, okrepčaj tiste, ki so v smrtnem boju, privedi jih k studencem žive vode.
   Gospod, bodi vedno z nami!

Oče naš ...

 

Blagoslovna molitev

Nebeški Oče, ti si nas ustvaril. Po tvoji dobroti in previdnosti smo postali družina. Nocoj se tega še posebej veselimo in smo srečni, da spadamo skupaj. Prosimo te, bodi z nami in blagoslovi te jaslice. Naj nas spominjajo rojstva tvojega Sina Jezusa Kristusa. Priznavamo ga za svojega Boga in Odrešenika in te skupaj z njim hvalimo in slavimo. Prosimo te tudi, blagoslovi našo družino in dom. Naj bo kraj tvojega miru. Naj v njem ne vlada sovraštvo, ampak ljubezen; naj v njem ne bo nesloge, temveč edinost. Namesto užaljenosti in krivice naj bo v njem odpuščanje. Zmota naj se umakne resnici, vera naj premaga dvom. V njem naj ne bo tesnobe, ampak upanje, naj ne bo teme greha, ampak luč tvoje milosti, naj ne bo žalosti, ampak veselje. Naj ne bo bolezni, temveč dušno in telesno zdravje. Tvoj blagoslov naj nas spremlja na poti v tvoj nebeški dom, kjer te bomo hvali in slavili. Po Kristusu, našem Gospodu.