Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 1. 01. 2022

2. nedelja po Božiču, 2. 1. 2022

Na to 2. božično nedeljo nam svetopisemska berila pomagajo razširiti pogled, da bi imeli polno zavedanje pomena Jezusovega rojstva. Evangelij s prologom sv. Janeza nam pokaže pretresljivo novost, da je večna Beseda, Božji Sin, »postala meso« (v. 14). Ni samo prišel prebivati med svoje ljudstvo, ampak je postal eden izmed svojega ljudstva, eden od nas. Po tem dogodku nimamo več za usmerjanje svojega življenja samo postavo, institucijo, ampak Božjo osebo, Jezusa, ki nam usmerja življenje, nas vabi na pot, ki jo je on prvi prehodil.
 

 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Božja Modrost prebiva med izvoljenim ljudstvom

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 24,1-4.8-12)

Modrost poveličuje sama sebe, sredi svojega ljudstva se hvali. V občestvu Najvišjega odpira svoja usta, pred njegovimi trumami se hvali: »Jaz sem izšla iz ust Najvišjega in kakor megla prekrila zemljo. Jaz sem na nebeških višavah postavila svoj šotor, moj prestol je stal na oblačnem stebru. Tedaj mi je zapovedal Stvarnik vsega, moj Stvarnik mi je odkazal prostor za šotor. Rekel je: ›V Jakobu postavi svoj šotor, v Izraelu prevzęmi svojo dediščino!‹ Pred vekom, od začetka, me je ustvaril in na veke ne bom nehala biti. V svetem šotoru sem pred njim opravljala službo, potem sem se utrdila na gori Síon. Tako mi je dal, da počivam v ljubljenem mestu, v Jerúzalemu je moja oblast. V poveličanem ljudstvu sem se zakoreninila, v Gospodovem deležu, v njegovi dediščini.«

 

Psalm

Odpev: »Beseda je meso postala in se naselila med nami.«

Ps 147,12-15.19-20

Slávi, Jeruzalem, Gospoda,
hvali svojega Boga, o Síon!
Zakaj utŕdil je zapahe tvojih duri,
blagoslôvil je tvoje sinove v tvoji sredi.

Odpev: »Beseda je meso postala in se naselila med nami.«

Naklanja mir tvojim mejam,
nasičuje te z najboljšo pšenico.
Svoje oznanilo pošilja na zemljo,
hitro se širi njegova beseda.

Odpev: »Beseda je meso postala in se naselila med nami.«

Jakobu sporoča svoje besede,
Izraelu svoje zakone in sodbe.
Tako ni storil nobenemu narodu;
njegove postave niso spoznali.

Odpev: »Beseda je meso postala in se naselila med nami.«

 

2. berilo

Vnaprej nas je določil za posinovljenje po Jezusu

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 1,3-6.15-18)

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslôvil z vsakršnim duhovnim blagoslovom: pred stvarjenjem sveta nas je izvôlil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinóvljeni otroci. Takšen je bil blagohôtni sklep njegove volje, hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdáril v ljubljenem. Slišal sem o vaši veri v Gospoda Jezusa in ljubezni do vseh svetih. Zato se ne neham zahvaljevati za vas in se vas spominjati v svojih molitvah, da bi vam Bog našega Gospoda Jezusa Kristusa, Oče veličastva, dal duha modrosti in razodetja, da ga boste spoznali. On naj razsvetlí oči vašega srca, da bi vedeli, v kakšno upanje vas je poklical, kako bogato je veličastvo njegove dediščine v svetih.

 

Evangelij

Beseda je meso postala in se naselila med nami

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 1,1-18)

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi. In luč sveti v temí, a temá je ni sprejela.
Bil je človek, ki ga je poslal Bog;  me mu je bilo Janez. Prišel je zaradi pričevanja, da bi namreč pričeval o luči, da bi po njem vsi sprejeli vero. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Resnična  uč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet.
Beseda je bila na svetu in svet je po njej nastal, a svet je ni spoznal. V svojo lastnino je prišla, toda njeni je niso sprejeli. Tistim pa, ki so jo sprejeli, je dala moč, da postanejo Božji otroci, vsem, ki verujejo v njeno ime in se niso rodili iz krvi ne iz volje mesa ne iz volje moža, ampak iz Boga. In Beseda je meso postala in se naselila med nami. Videli smo njeno veličastvo, veličastvo, ki ga ima od Očeta kot edinorojeni Sin, polna milosti in resnice.
Janez je pričeval o njej in klical: »To je bil tisti, o katerem sem rekel: Ta, ki bo prišel za menoj, je pred menoj, ker je bil prej kakor jaz.« Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila namreč dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Bog, ki biva v Očetovem naročju, on nam je razlóžil. 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV


Bogoslužje današnje nedelje nam ponovno nudi Uvod (Prolog) v Janezov evangelij, ki smo ga slovesno brali na praznik Kristusovega rojstva. To čudovito besedilo izraža v obliki himne skrivnost Učlovečenja, ki so ga oznanjali očividci, apostoli, predvsem pa evangelist Janez, katerega praznik smo obhajali 27. decembra. Sveti Kromacij Oglejski pravi:»Janez je bil najmlajši med vsemi Gospodovimi učenci; najmlajši po starosti pa vendar starosta v veri« (Sermo II,1 De Sancto Iohanne Evangelista, CCL 9a, 101). Ko beremo: »V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog« (Jn 1,1), vidimo, da se Evangelist, ki ga po izročilu upodabljajo z orlom, dvigne nad človeško zgodovino in raziskuje Božje globine. Vendar se kmalu vrne nazaj v zemeljske razsežnosti, kot njegov Učitelj: »In Beseda je postala meso« (Jn 1,14). Beseda je 'živa resničnost Boga, ki se posreduje ljudem tako, da On sam postane Človek' (J. Ratzinger, Teologia della liturgia, LEV 2010, 618). Dejansko se je, kot pričuje Janez: »naselila med nami in videli smo njeno veličastvo« (Jn 1,14). »On se je spustil dol, da je sprejel našo ponižano pogojenost«, razlaga Leon Veliki, »ne da bi se pri tem zmanjšalo njegovo veličastvo« Tractatus XXI, 2, CCL 138, 86-87). V Uvodu še lahko preberemo: »Kajti iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo« (Jn 1,16). »Katera je prva milost, ki smo jo prejeli?«, se sprašuje sveti Avguštin in odgovarja: »Vera,« in takoj doda: »Druga milost pa je 'večno življenje'« (Tractatus in Ioh. III, 8.9, CCL 36, 24.25).«

 

 

MOLITEV


Vsemogočni večni Bog, oče luči, razodeni se vsem narodom, da bodo vsi ljudje spoznali tvoje veličastvo. Po našem Goslodu Jezusu Kristusu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...