Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 5. 01. 2021

Tretji sveti večer in praznik Gospodovega razglašenja, 5. in 6. 1. 2021

Praznik Gospodovega razglašenja ali praznik svetih treh kraljev je spomin na poklon svetih treh kraljev detetu Jezusu. Ime praznika Gospodovo razglašenje ali grško epifania, izvira iz tega, da so sveti trije kralji razglasili vest o rojstvu Odrešenika.

O obisku modrih z Vzhoda nam poroča samo eden od štirih evangelistov in sicer evangelist Matej. A Matej ne zapiše ne njihovega imena, ne, kaj so pravzaprav bili. Zapiše zgolj da so prišli modri z Vzhoda (kasneje se za te modrece uveljavilo tudi ime magi) ter se poklonili Jezusu in mu darovali zlata, kadila in mire. Krščansko izročilo je modrecem nadelo naziv kralji ter določilo, da so bili trije in sicer Gašper, Miha in Boltežar. Umetniki so jih skozi zgodovino velikokrat upodabljali z različnimi barvami poltmi kar je simbolično nakazovalo, da so Kristusa za Odrešenika priznali na vseh koncih sveta.

Pomen in simboliko svetih treh kraljev zelo lepo razlaga papež Frančišek v apostolskem pismu "Admirabile signum":
Ko se približa praznik Jezusovega razglašenja, v jaslice postavimo figurice svetih treh kraljev. Ko so gledali zvezdo, so se ti modri in bogati gospodje z Vzhoda podali na pot proti Betlehemu, da bi spoznali Jezusa in mu darovali zlato, kadilo in miro. Tudi ti darovi imajo alegoričen pomen: zlato časti Jezusovo kraljevsko dostojanstvo; kadilo njegovo božanstvo; mira njegovo sveto človeškost, ki bo spoznala smrt in pokop.
Ko gledamo ta prizor v jaslicah, smo poklicani, da bi razmišljali o odgovornosti vsakega kristjana, da je evangelizator. Vsak izmed nas naj postane nosilec veselega oznanila vsem, ki jih sreča; s konkretnimi dejanji usmiljenja naj izpričuje veselje, da je srečal Jezusa in njegovo ljubezen.
Magi (modri z Vzhoda) nas učijo, da lahko krenemo zelo od daleč, da bi prišli do Jezusa. To so bogati možje, modri tujci, žejni neskončnega, ki se podajo na dolgo in nevarno potovanje, ki pripelje do Betlehema (prim. Mt 2,1-12). Pred Kraljem Otrokom jih prevzame veliko veselje. Ubožnost okolja jih ne pohujša; brez oklevanja padejo na kolena in ga počastijo. Pred njim razumejo, da Bog tako, kakor s suvereno modrostjo ureja tek zvezd, vodi tek zgodovine, ko ponižuje mogočne in povišuje ponižne. Ko so se vrnili v svojo deželo, so gotovo pripovedovali o tem presenetljivem srečanju z Mesijem in začeli potovanje evangelija med ljudstvi.

V slovenski tradiciji ima velik pomen že sam predvečer tega praznika, imenovan tudi tretji sveti večer. Tudi v tem večeru se blagoslavljajo domovi nad podboj vhodnih vrat, pa se za blagoslov v prihodnjem letu z blagoslovljeno kredo zapišejo začetnice imen svetih treh kraljev ter letnica (20+G+M+B+21).

 


 

BLAGOSLOVNA MOLITEV OB PRAZNIKU SV. TREH KRALJEV


 

Dobri Oče, rojstvo tvojega Sina nam je vlilo novih moči za vsakdanje življenje. Z zaupanjem zremo v prihodnost, saj verujemo, da nas spremlja tvoja ljubeča roka. Prosimo te, blagoslovi nas in naš dom, da bo naša vera trdna in močna, naša srca pa odprta vsem, ki nas potrebujejo. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.