Leto A

Stran je še v pripravi. Hvala za razumevanje.


 • Na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu, obhajamo praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. Cerkev že od najzgodnejših veroizpovedi priznava, da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik sve...

   
 • Božja Beseda današnje predzadnje nedelje v bogoslužnem letu nas opominja o minljivosti zemeljskega bivanja ter nas vabi, da bi ga živeli kot romanje s pogledom usmerjenim na cilj, na Boga, k...

   
 • Na 32. navadno nedeljo nam prilika v evangeliju pravi, da je bilo pet devic preudarnih in pet nespametnih, saj so preudarne prinesle s seboj olje za svetilke, medtem ko ga nespametne niso prinesle. Ke...

   
 • Evangeljski odlomek 30. navadne nedelje med cerkvneim letom (prim. Mt 22,37-38) nam pojasni, da biti Jezusov učenec pomeni konkretno uresničevati njegov nauk, ki je povzet v prvi in največji z...

   
 • V evangeliju 29. navadne nedelje med letom Jezus opozarja farizeje, naj dajejo cesarju, kar je cesarjevega, ob tem pa naj ne pozabijo na najpomembnejše - dati tudi Bogu...

   
 • V evangeliju današnje nedelje nam Jezus govori o odgovoru na povabilo Boga, ki je predstavljen kot kralj, na udeležbo pri svatbeni pojedini (prim. Mt 22,1-14).   NEDELJSKA BOŽJA BESE...

   
 • Bogoslužje današnje nedelje nam ponuja priliko o vinogradnikih, katerim je gospodar zaupal vinograd, ki ga je zasadil in je zatem šel (prim. Mt 21,33-43). S tem je postavil na preizku&s...

   
 • Današnje bogoslužje nam predstavi evangeljsko priliko o dveh sinovih, ki ju je oče poslal delat v svoj vinograd. Eden je takoj rekel: da, potem pa ni šel. Drugi pa je najprej zavrnil, ...

   
 • Svetopisemska berila maše današnje nedelje imajo skupno temo v bratski ljubezni skupnosti vernikov, ki izhaja iz občestva s Sveto Trojico. Apostol Pavel pravi, da ima vsa Božja postava...

   
 • V evangeliju današnje nedelje, nas Jezus vabi, da se odpovemo sebi - svojim potrebam, svojim željam, svojim razvadam, svojim slabostim - ter se s ponižnim prenašanjem tr...

   
 • Evangelij današnje nedelje je tisti znameniti, osrednji odlomek pri Mateju, v katerem Simon v imenu Dvanajsterih izpove svojo vero v Jezusa, kot Kristusa, Sina živega Boga. Jezus zatem imenuje...

   
 • Bogoslužje današnje 20. nedelje med letom nam prestavi izjemen primer žene, ki je namreč prosila Jezusa naj ozdravi njeno hčer, ki jo je zelo mučil demon. Gospod se je upiral njenim vztraj...