Cerkveno leto


  • Na pepelnično sredo v Katoliški cerkvi pričenjamo postni čas, ki se zaključi z večerno mašo velikega četrtka. Gre za duhovno pripravo na največji krščanski praznik –...