Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 14. 04. 2022

Veliki četrtek, 1. 4. 2021

Na veliki četrtek se v Cerkvi spominjamo obhajanja Jezusove zadnje večerje z apostoli. Po stari judovski tradiciji so t.i. pashalno večerjo obhajali pred praznikom judovske velike noči. O tem dogodku poročajo vsi štirje evangelisti, najbolj podrobno pa ga opiše evangelist Janez. Iz evangelijev je razvidno, da se pashalna večerja ni zaključila po štirih obrednih čašah vina, kakor je bilo v judovski tradiciji. Ne vemo pa ali so jedli velikonočno jagnje, kakor je bilo v navadi. Gotovo pa je torej po tretji čaši Jezus učence povabi naj gredo z njim in apostoli so si mislili, da se je večerja zaključila. Jezus naslednji dan pribit na križ pravi, da je žejen. Vojak mu na hizop natakne gobo namočeno v kis (v grškem prevodu je kis izraz za slabše vino). Takrat izpije četrti torej zadnji požirek vina in zadnja večerja se pravzaprav zaključi na križu. Tako Jezus pokaže, da je on tisti, ki se daruje za nas, da je on novo velikonočno jagnje. Zato se ob današnjem spominu zadnje večerje spominjamo postavitve zakramenta Evharistije - svete maše in zakramenta duhovniškega posvečenja. Prav je, da se na ta dan zahvalimo za ti dve veliki milosti, hkrati pa se v molitvi spomnimo vseh duhovnikov, ki za nas vsak dan obnavljajo Jezusovo daritev na križu v sveti maši.


 

MOLITEV V ZAHVALO ZA EVHARISTIJO
 

Sveti Oče, zahvaljujemo se ti po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Kot pravi in večni duhovnik je postavil trajno daritev. Sam se ti je prvi daroval za naše odrešenje in tudi nam naročil, naj v njegov spomin obhajamo to daritev. Njegovo telo, za nas darovano, je hrana, ki nas krepi. Njegova kri, za nas prelita, pa je pijača, ki nas očiščuje grehov. Pomagaj nam, da bomo iz tako velike skrivnosti vedno prejemali polnost ljubezni in življenja. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.


 

MOLITEV SV. TEREZIJE DETETA JEZUSA ZA DUHOVNIKE
 

Jezus, večni, Veliki duhovnik,
ohrani svoje duhovnike
v zavetju svojega presvetega Srca,
da jim nihče ne bo mogel škodovati.
Ohrani neomadeževane
njihove maziljene roke,
ki se vsak dan dotikajo
tvojega presvetega Telesa.
Ohrani čiste njihove ustnice,
ki jih je pordečila tvoja dragocena kri.
Ohrani čisto in sveto njihovo srce,
ki je zapečateno z vzvišenim znamenjem
tvojega slavnega duhovništva.
Naj rastejo v ljubezni in zvestobi do tebe!
Obvaruj jih vsega posvetnega!
Daj jim skupaj z oblastjo
spreminjati kruh in vino
tudi moč spreminjati srca.
Blagoslovi njihovo delo z obilnimi sadovi
in podeli jim nekoč krono večnega življenja.
Amen.