Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 24. 04. 2021

Nedelja Dobrega Pastirja, 25. 4. 2021

Bogoslužje 4. velikonočne nedelje nam predstavlja eno najlepših podob, s katero so že v prvih stoletjih Cerkve upodabljali Gospoda Jezusa: podobo Dobrega Pastirja. Janezov evangelij nam v desetem poglavju opiše poseben način ravnanja Kristusa Pastirja do svoje črede. To je tako močan odnos, da ne bo mogel nihče več izpuliti ovc iz njegovih rok. One so namreč povezane z Njim z vezjo ljubezni ter medsebojnim poznavanjem, ki jim zagotavlja neizmerni dar večnega življenja. Istočasno pa je držo črede do Kristusa Dobrega Pastirja evangelist opisal z dvema značilnima glagoloma: poslušati in hoditi za njim. 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

V nikomer drugem ni zveličanja

Berilo iz apostolskih del (Apd 4,8-12)

Tiste dni je Peter, poln Svetega Duha, rekel: »Poglavarji ljudstva in starešine! Danes naju zaslišujete zaradi dobrote, ki sva jo storila bolnemu človeku. Po kom je ta ozdravél? Bodi znano vsem vam in vsemu izraelskemu ljudstvu: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, ki ste ga vi križali, Bog pa ga je obúdil od mrtvih. V njegovem imenu stoji ta človek zdrav pred vami. On je kamen, ki ste ga vi zidarji zavrgli, a je postal vogelni kamen. V nikomer drugem ni odrešenja; zakaj pod nebom ljudem ni dano nobeno drugo ime, po katerem naj bi se mi rešili.«

 

Psalm

Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«

Ps 118,1.8-9.21-23.26.28-29

Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
vekomaj traja njegova dobrota.
Bolje se je zatekati h Gospodu kakor zaupati v človeka.
Bolje se je zatekati h Gospodu kakor zaupati v kneze.

Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«

Zahvaljujem se ti, ker si me uslišal
in mi postal rešitelj.
Kamen, ki so ga zidarji zavrgli,
je postal vogelni kamen.

Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«

To je Gospodovo delo,
v naših očeh je čudovito.
Blagoslovljèn, ki prihaja v Gospodovem imenu,
blagoslavljamo vas iz Gospodove hiše.

Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«

Moj Bog si ti, hočem se ti zahvaljevati,
moj Bog, hočem te poveličevati.
Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober,
vekomaj traja njegova dobrota.

Odpev: »Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen.«

 

2. berilo

Gledali bomo Boga, kakršen je

Berilo iz 1. Janezovega pisma (1 Jn 3,1-2)

Preljubi, poglejte, kakšno ljubezen nam je podáril Oče: Božji otroci se imenujemo in to tudi smo. Svet nas zato ne spoznava, ker ni spoznal njega. Preljubi, zdaj smo Božji otroci; ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se prikaže, ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je.

 

Evangelij

Dobri pastir da življenje za svoje ovce

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 10,11-18)

Tisti čas je Jezus rekel: »Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir dá svoje življenje za ovce. Najemnik pa, ki ni pastir in ovce niso njegove, pusti ovce in zbeži, ko vidi, da prihaja volk, in volk jih pograbi in razkropi. Je pač najemnik in mu za ovce ni mar. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene, kakor Oče pozna mene in jaz poznam Očeta. Svoje življenje dam za ovce. Imam še druge ovce, ki niso iz tega hleva. Tudi te moram pripeljati in poslušale bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. Zato me Oče ljubi, ker dam svoje življenje, da ga spet prejmem. Nihče mi ga ne jemlje, ampak ga dajem sam od sebe. Oblast imam, da ga dam, in oblast imam, da ga spet prejmem. To naročilo sem prejel od svojega Očeta.«

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Cerkveni očetje pravijo, da je Petrov govor namenjen najprej ljudstvu in zatem njihovim starešinam. Tema govora je o moči vstalega Kristusa, ki se je razodela v ozdravitvi hromega. Sv. Janez Krizostom pravi, da je »Jezus že v naprej pripravil apostole, če jim bodo morda vlačili pred oblast.« Ciril Aleksandrijski pa pravi, da je Kristus »s svojim vstajenjem vzpostavil svoj tempelj«, saj vogelni kamen združuje dva zidova, torej Staro in Novo zavezo« pa dodaja sv. Beda Častitljivi.« Sveti Avguštin zato pravi, da je bil, ne samo Izraelu ampak celotnemu človeštvu tako podarjen edini Srednik«. Sv. Beda še dodaja: »Vernike Stare zaveze je rešilo učlovečenje in trpljenje istega Zveličarja.«

 

 

MOLITEV
 

Vsemogočni Oče, pripelji svoje ljudstvo k veselju v nebeški družbi. Zvesto naj hodi po poti zmagoslavnega Kristusa, dobrega pastirja, ki je dal življenje za svoje ovce in s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.

Oče naš... Zdrava Marija... Slava Očetu...