Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 3. 07. 2021

14. navadna nedelja, 4. 7. 2021

Današnji evangelij nam pripoveduje, kako Jezus pride v svoj domači kraj Nazaret. Ljudje, ki so ga poslušali se nad njim spotikajo, saj ne razumejo njegovih modrih besed, v njihovih očeh je še vedno navaden tesar. Zaradi nevere, ki je prisotna med ljudmi Jezus v domačem kraju ne more delati čudežev in ozdravljati. Ta evangeljski odlomek nas želi posvariti, da ne bi naredili iste napake, kot so jo storili Nazarečani, kajti kdor ni odprt Bogu in njegovi besedi, zavrača tudi njegovo delovanje. Kakor pravi sv. Avguštin: "Bojim se, da bi Jezus šel mimo." Naj bo torej vodilo današnje nedelje prošnja za odprtost Bogu in njegovi besedi, kajti le tako bomo pripravljeni na srečanje z Gospodom. 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Tudi upornemu ljudstvu Bog pošilja preroke

Berilo iz knjige preroka Ezekijela (Ezk 2,2-5)

Tiste dni je prišel vame duh in me postavil na noge. Slišal sem tega, ki mi je govóril. Rekel mi je: »Sin človekov, pošiljam te k Izraelovim sinovom, k narodu upornikov, ki so se mi uprli. Oni in njihovi očetje so se mi upirali vse do tega dne. Ti ljudje so trmastega obraza in predrznega srca, k njim te pošiljam. Reci jim: ›Tako govorí Gospod Bog: Naj poslušajo ali ne – kajti uporna hiša so – vendar naj spoznajo, da je bil prerok med njimi.‹«

 

Psalm

Odpev: »Svoje oči dvigam k tebi, ki imaš prestol v nebesih.«

Ps 123,1-4

Kakor se oči hlapcev ozirajo k roki svojih gospodarjev,
kakor se oči dekle ozirajo k roki svoje gospodinje,
tako se naše oči ozirajo h Gospodu, našemu Bogu,
dokler nam ne izkaže milosti.

Odpev: »Svoje oči dvigam k tebi, ki imaš prestol v nebesih.«

Izkaži nam milost, Gospod, izkaži nam milost,
ker smo že siti zaničevanja.
Dovolj se je nasičevala naša duša
z zasmehom bogatih, z zaničevanjem prevzetnih.

Odpev: »Svoje oči dvigam k tebi, ki imaš prestol v nebesih.«

 

2. berilo

Ob slabotnosti apostolov se razodeva Kristusova moč

Berilo iz 2. pisma apostola Pavla Korinčanom (2 Kor 12,7-10)

Bratje in sestre, da se zaradi vzvišenosti razodetij ne bi prevzel, mi je bil dan v meso trn, satanov poslanec, ki naj bi me tepel, da se ne bi prevzel. Trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga umaknil od mene, a mi je rekel: »Dovolj ti je moja milost. Moč se krepi v slabotnosti.« Zato se bom zelo rad ponašal s svojo šibkostjo, da bi se v meni naselila Kristusova moč. Vesel sem torej slabotnosti, žalitev, potreb, preganjanj in stisk za Kristusa. Kajti močan sem tedaj, ko sem slaboten.

 

Evangelij

Kristusa rojaki niso sprejeli

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,1-6)

Tisti čas je Jezus prišel v svoj domači kraj. Spremljali so ga njegovi učenci. Ko je prišla sobota, je začel učiti v shodnici. Mnogi, ki so ga poslušali, so začudeni govorili: »Od kod njemu to? Kakšna je ta modrost, ki mu je dana? In kakšna mogočna dela se godijo po njegovih rokah! Ali ni to tisti tesar, sin Marije in brat Jakoba, Jozéja, Juda in Simona? Mar njegove sestre niso tu, pri nas?« In spotikali so se nad njim. Jezus pa jim je govóril: »Prerok ni brez časti, razen v domačem kraju, pri svojih sorodnikih in v svoji hiši.« In ni mogel tam storiti nobenega mogočnega dela, samo na nekaj bolnikov je polóžil roke in jih ozdravil. In čudil se je njihovi neveri.

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Origen pravi: »Kot mladenič, se Jezus ni ločil od shodničnega izročila.« Sv. Peter Krizolog pa pravi: »Kot večni Sin se je sklonil k naši človeškosti in nas v sebi sprejel.« Sv. Justin, mučenec, nadaljuje: »V Nazaretu je Jezus živel v nenehnem delu in se s tem poistovetil z reveži, zvest v svojem poklicu kot delavec.« Origen ponovno razlaga: »Kakor magnet privlači železo, tako vera privlači ozdravljajočo moč Boga, ki lahko premaga tudi nevero, vendar pa z večjo močjo deluje v tistih, ki v verujejo.« Sv. Gregor Nacijanški nadalje razlaga: »Božje prizanesljivosti prav za prav ne  more ovirati noben odpor posameznika. Kljub temu pa, da ne bi onemogočil osebne svobode, spoštuje tudi zavrnitev svojih predlogov.« Sv. Janez Kasijan to potrdi: »Človekova volja lahko zavrne Božje darove in se odpove veri. Lažna moč nevere je torej zavračanje Božjih darov.«

 

 

MOLITEV
 

Usmiljeni Bog, s ponižanjem svojega Sina si dvignil padli svet in nas osvobodil sužnosti greha. Naj se tega veselimo zdaj in v večnosti s Kristusom, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen.