Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 9. 07. 2021

15. navadna nedelja, 11. 7. 2021

V evangeliju 15. navadne nedelje poslušamo, kako Jezus izbere dvanajst apostolov. Apostole odpošlje po dva in dva in ti hodijo od hiše do hiše in oznanjajo Kristusov nauk. Čeprav je današnji evangelij razmeroma kratek, nam lahko sporoči veliko. Kot prvo je pomembno, da se apostoli odzovejo na Jezusov klic. Brez pomislekov odidejo in oznanjajo Kristusov nauk tako, da pristopijo k ljudem. Kot drugo pa nas lahko nagovori tudi to, da apostoli ne zgolj oznanjajo, ampak tudi vabijo k spreobrnjenju. Njihovo oznanjevanje ni zgolj površinsko, ne gre samo za to, da učijo o Jezusu, ljudi vabijo da Kristusov nauk začutijo v globino. Prosimo, da bi se tudi mi znali vsak dan znova spreobračati in postajati apostoli, učenci in oznanjevalci, Jezusa Kristusa. 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Bog pošlje preroka svojemu ljudstvu

Berilo iz knjige preroka Amosa (Am 7,12-15)

Tiste dni je Amacjá, duhovnik v Bételu, rekel Ámosu: »Videc, pojdi, bêži v Judovo deželo, tam jej kruh in tam prerokuj! V Bételu pa odslej ne smeš več prerokovati, kajti to je svetišče kralja in hiša kraljestva!« Amos pa je odgovóril in rekel Amacjáju: »Nisem bil prerok in ne sin preroka, redil sem govedo in gojil smokve. Gospod me je vzel izza črede in Gospod mi je rekel: ›Pojdi, prerokuj mojemu ljudstvu Izraelu!‹«

 

Psalm

Odpev: »Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!«

Ps 85,9-10.11-12.13-14

Poslušam, kaj govorí Gospod Bog svojemu ljudstvu:
o miru govorí svojim zvestim.
Zares, blizu je njegova rešitev za tiste, ki se ga bojijo,
in slava bo prebivala v naši deželi.

Odpev: »Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!«

Dobróta in zvestôba se bosta srečali,
pravičnost in mir se bosta poljubila.
Iz zemlje bo pognala zvestoba,
z neba se bo sklonila pravičnost.

Odpev: »Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!«

Gospod nam bo izkazal dobroto,
naša dežela bo dajala obilen pridelek.
Pred njim bo šla pravičnost
in utirala pot njegovim korakom.

Odpev: »Pokaži nam, Gospod, svojo dobroto!«

 

2. berilo

Bog nas je izvolil v Kristusu pred stvarjenjem sveta

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 1,3-14)

Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa. Blagoslôvil nas je v nebesih v Kristusu z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pred stvarjenjem sveta nas je v njem izvôlil, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohôtni sklep Očetove volje, v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdáril v ljubljenem Sinu. V njem imamo odrešenje po njegovi krvi, v njem odpuščanje grehov po bogastvu njegove milosti.
To milost je obilno razlil na nas z vso modrostjo in razumnostjo, ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohôtnem načrtu. Tega si je vnaprej zastavil, da bi ga uresničil v polnosti časov: da zedini v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji.
V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje, da bi mi, ki smo že prej upali v Kristusa, bili v hvalo njegovega veličastva. V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše dediščine, v odrešenje ljudstva, ki si ga je Bog pridóbil, v hvalo njegovega veličastva.

 

Evangelij

Jezus pošilja apostole

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,7-13)

Tisti čas je Jezus poklical k sebi dvanajstére in jih začel pošiljati po dva in dva. Dajal jim je oblast nad nečistimi duhovi in jim naróčil, naj razen palice ne jemljejo na pot ničesar, ne kruha ne popotne torbe ne denarja v pasu, obujejo naj sandale in naj ne oblačijo dveh oblek. Govóril jim je: »Kjer koli stopite v hišo, ostanite tam, dokler ne odidete. Če vas kakšen kraj ne sprejme in vas ne poslušajo, pojdite od tam in si otresite prah z nog, njim v pričevanje.« In šli so ter oznanjali, naj se spreobrnejo. Izgnali so tudi veliko hudih duhov in veliko bolnikov mazilili z oljem ter jih ozdravili.

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Sv. Hieronim pravi: »Milost izvršitve poslanstva, da ne vzamejo s seboj denarja, naj bi bila v apostolski skrivnosti prejeta prostovoljno in ne kot zavezujoč predpis postave. Dana je tistim, ki se postopoma pripravljajo, da bodo v polnosti prijeli posvečujočo milost.« Prudencij pa pravi: »Apostolskega poslanstva nikakor ne smemo pomešati s pokvarjenimi željami, z ničemer, kar je posvetno.« Sv. Avguštin pravi, »da posluževanje dveh oblek, pomeni imeti slabost v smislu, da se ne sme obnašati dvolično, temveč z vso preprostostjo.« Sv. Ciprijan pravi: »Samo tisti, ki je primerno pripravljen, lahko z oljem mazili bolnike.«

 

 

MOLITEV
 

Usmiljeni Oče, z lučjo svoje resnice vodi vse, ki so zašli, nazaj na pravo pot. Pomagaj nam, ki se imenujemo kristjani, da bomo s svojim življenjem vredni tega imena. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.