Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 15. 07. 2021

16. navadna nedelja, 18. 7. 2021

V evangeliju današnje 16. navadne nedelje še posebej odmevajo Jezusove besede: "Pojdite sami zase na samoten kraj in se nekoliko odpočijte." Ko Jezus izve, da so učenci zavzeto učili jih povabi k počitku. Ne k brezdelju, k počitku. Z njimi se umakne v samoto. Jezus vabi tudi nas, danes in vsak dan znova: "Pojdite na samoten kraj in si nekoliko odpočijte." Naj naš počitek ne bo čas za nas same in za lastne aktivnosti, ne, naj bo počitek čas ko se bomo še na poseben način zavedeli navzočnosti in delovanja Boga. To Jezusovo vabilo si lahko razlagamo tudi, da si moramo vzeti čas za molitev. V molitvi lahko najdemo počitek, samoten kraj, mir in tišino - molitev nam vliva moči za novo oznanjevanje. 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Bog pošilja prave pastirje

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 23,1-6)

»Gorje pastirjem, ki pogubljajo in razganjajo ovce moje paše,« govorí Gospod. Zato tako govorí Gospod, Izraelov Bog, zoper pastirje, ki pasejo moje ljudstvo: »Vi ste razgnali moje ovce, jih razkropili in niste skrbeli zanje. Bom pa jaz poskrbel, da kaznujem vaša hudobna dejanja,« govorí Gospod. »Sam bom zbral ostanek svojih ovac iz vseh dežel, kamor sem jih razkrópil, in jih pripêljal nazaj na njihov pašnik, da se bodo plodile in množile. Postavil jim bom pastirje, da jih bodo pasli. Ne bodo se več bale ne plašile in nobena ne bo pogrešana,« govorí Gospod.
»Glej, pridejo dnevi,« govorí Gospod, »ko obudim Davidu pravično mladiko. Vladal bo kot kralj in bo modro ravnal, prav in pravično bo delal v deželi. V njegovih dneh bo Juda rešen in Izrael bo prebival na varnem. To pa je ime, s katerim ga bodo klicali: ›Gospod, naša pravičnost.‹«

 

Psalm

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Ps 23,1-6

Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
Na zelenih pašnikih mi daje ležišče.
K vodam počitka me vodi,
mojo dušo poživlja.

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Vódi me po pravih stèzah zaradi svojega imena.
Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence,
se ne bojim hudega, ker si ti ob meni,
tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo.

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Pred mano pogrinjaš mizo
vpričo mojih nasprotnikov;
z oljem mi maziliš glavo,
moja čaša je prepolna.

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

Le dobrota in milina me bosta spremljali
vse dni mojega življenja;
prebival bom v hiši Gospodovi
vse dni življenja.

Odpev: »Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.«

 

2. berilo

Kristus je vse ljudi združil v eno

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 2,13-18)

Bratje in sestre, zdaj ste se v Kristusu Jezusu vi, ki ste bili nekoč oddaljeni, po Kristusovi krvi približali. Kajti on je naš mir, on, ki je iz obeh (Izraelca in pogana) napravil eno, s tem da je podrl steno pregrade, to je sovraštvo. V svojem telesu je odpravil postavo zapovedi v predpisih, da bi v sebi iz dveh ustvaril enega, novega človeka. Vzpostavil je mir in po križu v enem telesu oba spravil z Bogom, ko je v samem sebi uničil sovraštvo. Prišel je, da bi oznanil mir vam, ki ste bili daleč, in mir tistim, ki so bili blizu. Kajti po njem imamo oboji dostop k Očetu v enem Duhu.

 

Evangelij

Jezus skrbi za svoje ovce

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 6,30-34)

Tisti čas so se apostoli zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in učili. Tedaj jim je rekel: »Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte!« Mnogo ljudi je namreč prihajalo in odhajalo, tako da še jesti niso utegnili. In odrinili so s čolnom sami zase v samoten kraj. Mnogi pa so jih videli, da odhajajo, in so jih prepoznali. Iz vseh mest so skupaj peš hiteli in prišli tja pred njimi. Ko se je Jezus izkrcal, je zagledal veliko množico. Zasmilili so se mu, ker so bili kakor ovce, ki nimajo pastirja, in jih je začel učiti mnogo stvari.

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Sv. Beda Častitljivi pravi: »Apostoli so se zbrali pri Jezusu in mu poročali o vsem, kar so storili in kar so učili. Vendar pa ne samo to, kakor pripoveduje Matej, so mu poročali o mučeništvu, ki ga je Janez Krstnik prestal, medtem ko so oni bili zavzeti z apostolatom. Zato jim je Jezus rekel: 'Pojdite sami zase v samoten kraj in se malo odpočijte!’« Sv. Teofilat pa nas poučuje: »Kakor je množica peš hitela tja in prišla pred njim, tako tudi ti ne čakaj, da te bo Kristus ponovno poklical, ampak teci in pridi tja pred njim.« Sv. Teofilat razlaga dejstvo, ko je Jezus zagledal veliko množico: »Farizeji so bili namreč kakor krvoločni volkovi, ki niso hranili ljudstvo, temveč so ga požirali. Množice so se zbirale okoli Kristusa, pravega pastirja, ki jim je pa dal pravo duhovno hrano, to je Božjo Besedo.«

 

 

MOLITEV
 

Gospod, naš Bog, pomnoži v nas svojo milost, da bomo močni v veri, trdni v upanju in dejavni v ljubezni. Tako bomo zvesto spolnjevali tvoje zapovedi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.