Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 29. 07. 2021

18. navadna nedelja, 1. 8. 2021

Današnji evangelij lepo nadaljuje evangelij prejšnje nedelje. Po pomnožitvi kruha se Jezus s svojimi apostoli prepelje na drugo stran jezera. Ljudstvo, ki se je ob pomnožitvi kruha nasitilo se odpravi za Jezusom, saj si želijo videti še več čudežev. Jezus ugotovi, da ljudstvo ni dojelo pomena pomnožitve kruha, zato pokaže nase. Pove, da je on ta kruh, da je prišel na svet, da bi bil kruh za druge. Kakor daje kruh človeku telesno življenje, tako daje Kristus človeku duhovno življenje. Te besede Jezus dopolni pri zadnji večerji in s smrtjo na križu ter vstajenjem od mrtvih. Tako je tudi danes je Jezus med nami navzoč pod podobo kruha v Evharistiji.

 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Bog obljubi za ljudstvo kruh z neba

Berilo iz 2. Mojzesove knjige (2 Mz 16,2-4.12-15)

Tiste dni je vsa skupnost Izraelovih sinov v puščavi godrnjala čez Mojzesa in Arona. Izraelovi sinovi so jima rekli: »O da bi umrli po Gospodovi roki v egiptovski deželi, ko smo sedeli pri loncih mesa, ko smo jedli kruha do sitega! Odpeljala sta nas namreč v to puščavo, da z lakoto pomorita vse te ljudi!« Gospod je rekel Mojzesu: »Glej, pošiljal vam bom kruh z neba; ljudstvo naj hodi vsak dan nabirat za en dan hrane, da ga preizkusim, ali se bo ravnalo po moji postavi ali ne. Slišal sem, kako godrnjajo Izraelovi sinovi; spregovôri jim in reci: ›Proti večeru boste jedli meso in zjutraj se boste najedli kruha in spoznali boste, da sem jaz Gospod, vaš Bog.‹« Zvečer so priletele prepelice in pokrile šotorišče, zjutraj pa je ležala rosa okoli njega. Ko pa je rosa izhlapela, se je na puščavi pokazalo na tleh nekaj drobnega, zrnatega, drobno kakor slana. Ko so Izraelovi sinovi to videli, so govorili drug drugemu: »Kaj je to?« Niso namreč vedeli, kaj to je. Mojzes pa jim je rekel: »To je kruh, ki vam ga Gospod daje jesti.«

 

Psalm

Odpev: »Gospod jim je dal nebeškega kruha.«

Ps 78,3-4.23-24.25.54

Kar so nam naši očetje pripovedovali,
tega ne bomo prikrivali pred njihovimi sinovi.
Govorili bomo o slavnih Gospodovih delih in njegovi môči,
o njegovih čudežih, ki jih je stóril.

Odpev: »Gospod jim je dal nebeškega kruha.«

Zapovedal je oblakom od zgoraj,
odprl je nebeška vrata.
Za jed jim je dal deževati mano,
dal jim je nebeškega kruha.

Odpev: »Gospod jim je dal nebeškega kruha.«

Angelski kruh je jedel človek,
Gospod jim je poslal hrane do sitega.
Popêljal jih je na kraj svoje svetosti,
na tisto goro, ki jo je osvojila njegova desnica.

Odpev: »Gospod jim je dal nebeškega kruha.«

 

2. berilo

V Kristusu postanemo novi ljudje

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 4,17.20-24)

Bratje in sestre, to vam pravim in vas rotim v Gospodu: ne živite več, kakor živijo pogani, v ničevosti svojega mišljenja. Vi se niste tako učili Kristusa, če ste ga le poslušali in se dali o njem poučiti, kakor je resnica v Jezusu. Treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej in ki ga uničujejo blodna poželenja, da se prenovite v duhu svojega mišljenja in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice.

 

Evangelij

Jezus hrani našo vero

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,24-35)

Ko je tisti čas množica videla, da tam ni ne Jezusa ne njegovih učencev, so sami stopili v čolne, odpluli v Kafarnáum in iskali Jezusa. Ko so ga našli na drugi strani jezera, so mu rekli: »Učitelj, kdaj si prišel sem?« Jezus jim je odgovóril in rekel: »Resnično, resnično, povem vam: Ne iščete me zato, ker ste videli znamenja, ampak ker ste jedli kruh in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč za jed, ki ostane za večno življenje in vam jo bo dal Sin človekov; tega je namreč potrdil Oče, Bog.« Tedaj so mu rekli: »Kaj naj storimo, da bomo delali Božja dela?« Jezus je odgovóril in jim dejal: »Božje delo je to, da verujete v tistega, ki ga je on poslal.« Rekli so mu: »Kakšno znamenje boš torej storil, da bomo videli in ti verjeli? Kaj boš napravil? Naši očetje so jedli mano v puščavi, kakor je pisano: ›Kruh iz nebes jim je dal jesti.‹« Jezus jim je dejal: »Resnično, resnično, povem vam: Ni vam Mojzes dal kruha iz nebes, ampak moj Oče vam daje resnični kruh iz nebes. Božji kruh je namreč tisti, ki prihaja iz nebes in daje svetu življenje.« Tedaj so mu rekli: »Gospod, vselej nam daj tega kruha!« Jezus jim je dejal: »Jaz sem kruh življenja. Kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen, in kdor vame veruje, gotovo nikoli ne bo žejen.«

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Sveti Ciprijan pravi: »Prosimo pa, naj nam daje ta kruh vsak dan, da bi se mi, ki smo v Kristusu in vsak dan prejemamo evharistijo in zveličavno hrano, zaradi kakega večjega greha ne ločili od Kristusovega telesa, ko bi bili izobčeni in nam bi bilo prepovedano uživati nebeški kruh. On sam oznanja in pravi: jaz sem kruh življenja, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od mojega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta.

 

 

MOLITEV
 

Bog, naš Oče, bodi pri nas in nas vedno obsipavaj s svojo dobroto. Ti si naš stvarnik in vodnik, obnavljaj in ohranjaj v nas svoje življenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.