Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 7. 08. 2021

19. navadna nedelja, 8. 8. 2021

V evangeliju današnje 19. navadne nedelje, se ponovno srečamo z Jezusom, ki je živi kruh. Jezus želi, da bi spoznali, da moramo živeti le v moči njegovega kruha. Ta Jezusov govor lahko ponovno povežemo z Evharistijo. Zanimivo je, da je Janez edini evangelist, ki ne poroča o zadnji večerji. Zadnjo večerjo "nadomesti" z Jezusovim govorom o kruhu. Prosimo, da bi tudi mi znali na Jezusa gledati kot apostol Janez, da bi se zavedali resničnosti Jezusovega kruha. Evharistija ni zgolj neka zunanja podoba, upodobitev, je resnični in živi Bog.

 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Elija je hodil v moči božje jedi

Berilo iz 1. knjige kraljev (1 Kr 19,4-8)

Tiste dni je Elija šel naprej v puščavo dan hoda. Prišel je in sédel pod samotno bodičevje; želel si je smrti in rekel: »Dovolj je; zdaj, Gospod, vzemi moje življenje, saj nisem boljši kakor moji očetje.« Legel je in zaspal pod bodičevjem. A glej, dotaknil se ga je angel in mu rekel: »Vstani in jej!« Ozrl se je in glej, pri njegovem vzglavju je bil hlebček na vročem kamenju pečenega kruha in vrč vode. Jedel je in pil pa spet legel. Gospodov angel pa je prišel še drugič, se ga dotaknil in rekel: »Vstani in jej, sicer bo pot zate predolga!« Vstal je, jedel in pil in v moči tiste jedi potoval štirideset dni in štirideset noči do Božje gore Horeb.

 

Psalm

Odpev: »Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.«

Ps 34,2-3.4-5.6-7.8-9

Slavil bom Gospoda ob vsakem času,
njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom se ponaša moja duša,
ponižni naj to slišijo in se veselijo.

Odpev: »Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.«

Poveličujte z menoj Gospoda,
njegovo ime vsi skupaj slavimo.
Iskal sem Gospoda in me je uslišal,
vseh mojih strahov me je rešil.

Odpev: »Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.«

Glejte nanj in boste žareli od veselja,
vaši obrazi naj ne zardevajo.
Ta siromak je klical in Gospod je slišal,
iz vseh njegovih stisk ga je rešil.

Odpev: »Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.«

Angel Gospodov utrjuje tabor
okrog bogaboječih in jih rešuje.
Okusite in poglejte, kako je Gospod dober.
Blagor možu, ki se zateka k njemu!

Odpev: »Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.«

 

2. berilo

Živeti moramo v ljubezni kakor Kristus

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 4,30-5,2)

Bratje in sestre, ne žalostite božjega Svetega Duha, s katerim ste bili kot s pečatom zaznamovani za dan odrešenja. Naj izginejo med vami vsakršna ujedljivost, vsakršno besnenje, jeza, rohnenje in preklinjanje z vsakršno hudobijo vred. Bodite drug do drugega dobrosrčni in usmiljeni ter drug drugemu odpuščajte, kakor je tudi vam Bog milostno odpustil v Kristusu. Posnemajte torej Boga, saj ste njegovi ljubljeni otroci, in živite v ljubezni, kakor je tudi Kristus vzljubil nas in je daroval sam sebe za nas kot blagodišečo daritev in žrtev Bogu.

 

Evangelij

Živeti moramo le v moči Jezusovega kruha

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,41-51)

Tisti čas so Judje godrnjali nad Jezusom, ker je rekel: »Jaz sem kruh, ki je prišel iz nebes,« in so govorili: »Ali ni to Jezus, Jožefov sin? Njegovega očeta in mater poznamo. Kako more zdaj govoriti: ›Iz nebes sem prišel.‹« Jezus je odgovóril in jim dejal: »Ne godrnjajte med seboj! Nihče ne more priti k meni, če ga ne pritegne Oče, ki me je poslal, in jaz ga bom obúdil poslednji dan. Pri prerokih je zapisano: ›Vsi se bodo dali poučiti Bogu.‹ Vsak, kdor posluša Očeta in se mu da poučiti, pride k meni. Ne rečem, da bi bil kdo videl Očeta: samo tisti, ki je od Boga, je videl Očeta. Resnično, resnično, povem vam: Kdor veruje, ima večno življenje. Jaz sem kruh življenja. Vaši očetje so jedli v puščavi mano in so pomrli. To je kruh, ki prihaja iz nebes, da tisti, ki od njega jé, ne umre. Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo jé od tega kruha, bo žível vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal jaz, je moje meso za življenje sveta.«

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Sveti Avguštin v svojem komentarju Janezovega evangelija razlaga: 'bili so daleč od tega nebeškega kruha in nesposobni začutiti lakoto po njem. Usta svojega srca so imeli bolna..., saj ta kruh zahteva lakoto notranjega človeka'(Pridige o Janezovem evangeliju, 26,1). Sveti Avguštin nadaljuje: 'Gospod je potrdil, da je kruh, ki je prišel z nebes ter nas pozval naj verujemo vanj. Jesti živi kruh namreč pomeni, verovati vanj. Kdor veruje, jé; na neviden način je nasičen, kakor je tudi na neviden način prerojen za bolj poglobljeno življenje, saj je prerojen od znotraj in v svoji najgloblji notranjosti postane novi človek'(ibid.).

 

 

MOLITEV
 

Vsemogočni Bog, smemo ti reči Oče. Pomnôži v naših srcih zavest, da smo tvoji posinovljeni otroci, in daj nam prejeti obljubljeno dediščino. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.