Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 13. 08. 2021

Marijino vnebovzetje, 15. 8. 2021

Praznik Marije Device so 15. avgusta v Jeruzalemu praznovali že v 5. stoletju. Na ta dan so se spominjali dneva, ko je Marija "zaspala", torej Marijinega odhoda iz tega sveta. V Rimu so ta praznik sprejeli v 8. stoletju kot praznik Marijinega vnebovzetja. Versko resnico o Marijinem vnebovzetju je razglasil papež Pij XII. šele leta 1950. O Marijinem vnebovzetju ali zaspanju poročajo apokrifni evangeliji ter druga dela pomembnih teologov iz prvih stoletij krščanstva.

 

PRAZNIČNA BOŽJA BESEDA1. berilo

Marija je polna Božje slave

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 11,19;12,1-6.10)

Tedaj se je odprlo Božje svetišče v nebesih in videla se je skrinja njegove zaveze. In prikazalo se je veliko znamenje na nebu: žena, obdana s soncem, in pod njenimi nogami mesec in na njeni glavi venec iz dvanajstih zvezd. Bila je noseča in je vpila v porodnih bolečinah in mukah. Še drugo znamenje se je prikazalo na nebu. Glej, bil je velik ognjenordeč zmaj, ki je imel sedem glav in deset rogov in na svojih glavah sedem kron; in njegov rep je potegnil s seboj tretjino nebesnih zvezd ter jih vrgel na zemljo. In zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila na porodu, da bi požrl njeno dete, ko bi porodila. In porodila je moško dete, ki naj bi paslo vse narode z železno palico; in vzeto je bilo njeno dete k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je ubežala v puščavo, kjer ima prostor, ki ji ga je Bog pripravil. In slišal sem močan glas v nebesih, ki je govoril: »Zdaj se je uresničilo odrešenje, moč in kraljevanje našega Boga in oblast njegovega Kristusa.«

 

Psalm

Odpev: »Kraljica stoji na tvoji desnici.«

Ps 45,10.11.12.16

Kraljevske hčere ti prihajajo naproti,
kraljica stoji na tvoji desnici,
okrašena z zlatom iz Ofira.

Odpev: »Kraljica stoji na tvoji desnici.«

Poslušaj, hči, glej in nagni svoje uho,
pozabi svoje ljudstvo
in hišo svojega očeta!

Odpev: »Kraljica stoji na tvoji desnici.«

Kralj si bo želel tvoje lepote,
on je tvoj gospod,
njemu se pokloni!

Odpev: »Kraljica stoji na tvoji desnici.«

Spremijo jih z veseljem,
z veseljem in radovanjem,
stopijo v kraljevo palačo.

Odpev: »Kraljica stoji na tvoji desnici.«

 

2. berilo

Marija je prva deležna neumrljivosti

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,20-26)

Bratje in sestre, Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali, ker je namreč po človeku smrt in po človeku vstajenje mrtvih. Kakor namreč v Adamu vsi umirajo, tako bodo tudi v Kristusu vsi oživeli. Toda vsak v svojem redu: kot prvi Kristus, potem, kateri bodo Kristusovi ob njegovem prihodu; nato bo konec, ko bo kraljevanje izročil Bogu in Očetu, potem ko bo izničil vsako poglavarstvo in sleherno oblast in moč. Kajti kraljevati mora, dokler ne položi vseh sovražnikov pred svoje noge. Kot zadnji sovražnik pa bo končana smrt, »kajti vse je podvrgel njegovim nogam.«

 

Evangelij

Bog povišuje nizke

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 1,39-56)

Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v gore, v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta slišala Marijin pozdrav, je poskočilo dete v njenem telesu; in Elizabeta je bila napolnjena s Svetim Duhom in je vzkliknila z močnim glasom: »Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa! In od kod meni to, da pride k meni mati mojega Gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je od veselja poskočilo dete v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala; kajti izpolnilo se bo, kar ji je povedal Gospod!«
Marija pa je rekla: »Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem Zveličarju. Kajti ozrl se je na nizkost svoje dekle. Glej, blagrovali me bodo odslej vsi rodovi. Kajti velike reči mi je storil On, ki je mogočen in je njegovo ime sveto. Od roda do roda traja njegovo usmiljenje tistim, ki mu v strahu služijo. Moč je pokazal s svojo roko, razkropil je tiste, ki so napuhnjenih misli.
Mogočne je vrgel s prestola in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Sprejel je svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja – kakor je govoril našim očetom – do Abrahama in njegovega roda na veke.« Marija pa je ostala pri Elizabeti nekako tri mesece, potem se je vrnila na svoj dom.

 


 

Vedno bodite blizu nebeški Materi, saj je ona morje, čez katero moramo, da bi dosegli obalo večne lepote. (p. Pij)

 

 

IZROČITEV SLOVENSKEGA NARODA MARIJI
 

Sveta Devica Marija!
Ti si Jezusova Mati: ti si ga pod srcem nosila,
ga rodila in si z njim pod križem trpela.

Ti si tudi naša Mati: tvoja materinska roka
nas je varovala skozi vso zgodovino.

Tebi izročamo sami sebe, da bi
v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.

Tebi izročamo naše družine, da bi
bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote.

Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem, da bi
v zvestobi evangeliju gradila edinost.

Tebi izročamo slovensko domovino, da bi
napredovala v luči vere in krščanskega izročila.

Tebi izročamo naše rojake po svetu, da bi
ostali zvesti Bogu in svoji domovini.

Tebi, naša Mati, se danes vsi skupaj posvetimo.

Sprejmi nas v svoje varstvo in nas izroči
Svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku,
ki živi in kraljuje vekomaj.
Amen.