Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 14. 08. 2021

21. navadna nedelja, 14. 8. 2021

Danes se v evangeliju srečamo z učenci, ki godrnjajo nad Jezusovim učenjem. Jezusov nauk se jim zdi pretežek in počasi začnejo odhajati. Nato se Jezus obrne na svoje najožje učence, apostole, in jih sprašuje ali ga bodo tudi oni zapustili. Sledi Petrova izpoved vere: "Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga." Kaj neki bodo apostoli brez Kristusa? Kakšen smisel ima življenje brez Kristusa? Saj je vendar on Bog, gospodar življenja. Danes je priložnost, da se tudi mi vprašamo, kakšna je naša predanost Gospodu. Ali tudi jaz Gospodu brezpogojno zaupam, ali grem skozi življenje z Njim, ki ima besede večnega življenja?


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Ostati hočemo zvesti Bogu

Berilo iz Jozuetove knjige (Joz 24,1-2.15-17.18)

Józue je zbral v Sihemu vse Izraelove rodove, sklical je Izraelove starešine, njegove poglavarje, njegove sodnike in njegove upravitelje in postavili so se pred Bogom. Tedaj je rekel Józue vsemu ljudstvu: »Če vam ni všeč, da bi služili Gospodu, si izberite danes, komu hočete služiti: ali bogovom, katerim so služili vaši očetje ónstran reke, ali bogovom Amoréjcev, v katerih deželi prebivate. Jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu.« Ljudstvo je tedaj odgovorilo in reklo: »Bog ne daj, da bi zapustili Gospoda in služili drugim bogovom. Kajti Gospod je naš Bog, on je izpêljal nas in naše očete iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti, in je pred našimi očmi delal ta velika znamenja, nas varoval na vsej poti, po kateri smo hodili, in pred vsemi ljudstvi, sredi katerih smo potovali. Tudi mi bomo služili Gospodu, kajti naš Bog je!«

 

Psalm

Odpev: »Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.«

Ps 34,2-3.16-17.18-19.20-21.22-23

Slavil bom Gospoda ob vsakem času,
njegova hvalnica bo vedno v mojih ustih.
Z Gospodom se ponaša moja duša,
ponižni naj to slišijo in se veselijo.

Odpev: »Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.«

Gospodove oči so uprte v pravične,
njegova ušesa slišijo njihove klice.
Gospodovo obličje je zoper hudodelce,
da njihov spomin izbriše z zemlje.

Odpev: »Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.«

Pravični so klicali in Gospod jih je uslišal,
iz vseh njihovih stisk jih je rešil.
Blizu je Gospod njim, ki so skrušeni v srcu,
in tiste, ki so potrtega duha, rešuje.

Odpev: »Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.«

Veliko nesreč zadene pravičnega,
a iz vseh ga Gospod rešuje.
Vse njegove kosti varuje,
nobena izmed njih se ne bo zlomila.

Odpev: »Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.«

Nesreča bo usmrtila krivičnega,
sovražnike pravičnega bo zadela krivda.
Gospod rešuje duše svojih služabnikov,
nihče od teh, ki vanj zaupajo, si ne bo nakôpal krivde.

Odpev: »Okusite in glejte, Gospod je resnično dober.«

 

2. berilo

Skrivnost zakonske zveze odseva v Kristusu in Cerkvi

Berilo iz pisma apostola Pavla Efežanom (Ef 5,21-32)

Bratje in sestre, iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem kakor Gospodu, mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava Cerkvi, svojemu telesu, ki ji je odrešenik. In kakor je Cerkev podrejena Kristusu, tako naj bodo v vsem žene možem. Možje, ljubíte svoje žene, kakor je Kristus ljubil Cerkev in dal zanjo sam sebe, da bi jo posvétil, ko jo je očistil v kopeli vode z besedo, tako da bi sam postavil predse veličastno Cerkev, brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoja lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega telesa, temveč ga hrani in neguje, kakor Kristus Cerkev: smo namreč udje njegovega telesa. Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater in se pridružil svoji ženi in bosta oba eno telo. Ta skrivnost je velika; jaz pa pravim: glede Kristusa in glede Cerkve.

 

Evangelij

Kristus ima besede večnega življenja

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 6,60-69)

Tisti čas je veliko njegovih učencev reklo: »Trda je ta beseda. Kdo jo more poslušati?« Ker je Jezus v sebi vedel, da njegovi učenci godrnjajo nad tem, jim je rekel: »To vam je v spotiko? In če boste videli Sina človekovega iti gor, kjer je bil prej? Duh je tisti, ki oživlja, meso nič ne koristi. Besede, ki sem vam jih govóril, so duh in življenje. Toda med vami so nekateri, ki ne verujejo.« Jezus je namreč od začetka vedel, kateri ne verujejo in kdo ga bo izdal. Govóril jim je: »Zaradi tega sem vam rekel: Nihče ne more priti k meni, če mu ni dano od Očeta.« Po tistem je mnogo njegovih učencev odšlo in niso več hodili z njim. Jezus je tedaj rekel dvanajstérim: »Ali hočete tudi vi oditi?« Simon Peter mu je odvrnil: »Gospod, h komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš in mi trdno verujemo in vemo, da si ti Sveti od Boga.«

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

O tem odlomku je čudovit komentar sv. Avguština, ki pravi: 'Vidite, kako je Peter po Božji milosti, po navdihu Svetega Duha, razumel? Kako to, da je razumel? Zato, ker je veroval. Ti imaš besede večnega življenja. Ti nam daješ večno življenje tako, da nam ponujaš svoje telo in svojo kri. In mi smo verovali in vemo. Ne pravi: mi smo vedeli in verujemo, temveč smo verovali in vemo. Verovali smo, da lahko vemo, saj če bi prej hoteli vedeti kot verovati, ne bi zmogli ne vedeti ne verovati. Kaj smo verovali in kaj smo spoznali? Da si ti Kristus Božji Sin in si ti večno življenje samo ter nam v mesu in krvi daješ to, kar ti sam si' (Komentar Janezovega evangelija 27,9).

 

 

MOLITEV
 

Nebeški Oče, s svojo močjo združuješ misli in srca vernih. Podpiraj nas s svojo močjo, da bomo vzljubili, kar zapoveduješ, in želeli, kar obljubljaš. Tako se ne bomo navezovali na ta svet, ampak si želeli pravo srečo v tebi. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.