Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 11. 09. 2021

24. navadna nedelja, 12. 9. 2021

V današnjem evangeljskem odlomku Jezus učence postavi pred vprašanje: "Kdo sem?" Oglasi se Peter, ki pravi: "Ti si Kristus," kar pomeni maziljeni. Kakor hitro učenci v Jezusu vidijo Odrešenika, jim Jezus začne pripovedovati, kako bom mogel trpeti, umreti in tretji dan vstati. Poudari še, da mora vsak, ki želi hoditi za njim vzeti križ in brez misli na lastno korist in udobje stopiti na njegovo pot. Ali ni ravno to sporočilo še kako aktualno za sedanji čas? Kaj meni pomeni Kristus? Je zgolj neka zgodovinska oseba, ali pa se resnično zavedam njegove Božje moči? Kaj zame pomeni križ? Je zgolj znamenje trpljenja, ali pa v njem vidim tudi znamenje Božje ljubezni?


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Božji služabnik se ne upira trpljenju

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 50,5-9)

Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bíli, svoje lice tistim, ki so mi pulíli brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Gospod Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmêsti. Zato sem narédil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočèn. Blizu je ta, ki me opravičuje, kdo se bo pravdal z menoj? Nastopíva skupaj! Kdo si lasti mojo pravico? Naj se mi približa. Glej, Gospod Bog mi pomaga, kdo me bo razglásil za krivega?

 

Psalm

Odpev: »Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.«

Ps 116,1-2.3-4.5-6.8-9

Ljubim Gospoda, ker je prisluhnil mojemu glasu,
ko sem ga prosil za milost.
Zakaj svoje uho je nagnil k meni,
ko sem ga klical v dnevih stiske.

Odpev: »Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.«

Objele so me vezi smrti, me zagrabile stiske podzemlja,
padel sem v nadloge in žalost.
Tedaj sem klical ime Gospodovo:

»O Gospod, reši mojo dušo!«

Odpev: »Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.«

Milostljiv je Gospod in pravičen,
naš Bog je usmiljen.
Gospod varuje preproste,
bil sem slaboten in me je rešil.

Odpev: »Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.«

Zares, rešil si mojo dušo pred smrtjo,
moje oči pred solzami, moje noge pred padcem.
Hôdil bom pred Gospodom,
pred Gospodom v deželi živih.

Odpev: »Hôdil bom pred Gospodom v deželi živih.«

 

2. berilo

Svojo vero spričujmo z deli, da ne bo mrtva

Berilo iz Jakobovega pisma (Jak 2,14-18)

Kaj pomaga, moji bratje, če kdo pravi, da ima vero, nima pa del? Mar ga lahko vera reši? Če brat ali sestra nimata kaj obleči in jima manjka vsakdanje hrane, pa jima kdo izmed vas reče: »Pojdita v miru! Pogrejta se in najejta!« a jima ne daste, kar potrebujeta za telo, kaj to pomaga? Tako je tudi z vero, če nima del; sama zase je mrtva. Vendar bo kdo rekel: »Ti imaš vero, jaz imam pa dela. Pokaži mi svojo vero brez del in jaz ti bom iz svojih del pokazal vero.«

 

Evangelij

Verujemo v Kristusovo božanstvo, čeprav mora trpeti

Iz svetega evangelija po Marku (8,27-35)

Tisti čas je šel Jezus s svojimi učenci v vasi Cezarêje Filípove. Med potjo je učence spraševal: »Kaj pravijo ljudje, kdo sem?« Odgovorili so: »Janez Krstnik, drugi: Elija, spet drugi: Eden od prerokov.« In vprašal jih je: »Kaj pa vi pravite, kdo sem?« Peter mu je odgovóril in rekel: »Ti si Kristus.« Strogo jim je prepovedal, da bi to komu povedali. In začel jih je učiti, da bo Sin človekov moral veliko pretrpeti, da ga bodo starešine, véliki duhovniki in pismouki zavrgli in umorili in da bo po treh dneh vstal. O teh stvareh jim je odkrito govóril.
In Peter ga je potegnil k sebi in mu začel braniti. On pa se je obrnil, pogledal po učencih in posváril Petra: »Poberi se! Proč od mene, satan, ker ne misliš na to, kar je Božje, ampak na to, kar je človeško!« Tedaj je poklical k sebi množico skupaj z učenci in jim rekel: »Če hoče kdo hoditi za menoj, naj se odpove sebi in vzame svoj križ ter hodi za menoj. Kdor namreč hoče rešiti svoje življenje, ga bo izgúbil; kdor pa izgubi svoje življenje zaradi mene in zaradi evangelija, ga bo rešil.«

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Sveti Beda Častitljivi je v tem dogodku zaznal rahlo ironijo. Jezusovo človeško istovetnost je namreč razglasil njegov božanski glas, medtem ko je na njegovo božansko istovetnost nakazal človeški glas. Kristjani smo, če smo od Svetega Duha prejeli maziljenje, po katerem je tudi Kristus (Maziljeni) dobil maziljenje. Poistovetiti se s Kristusom pomeni priznati ga kot Boga-Človeka, maziljenega za zveličanje človeštva.« Sv. Ambrož in sv. Avguštin pravita: »Napačen odnos do tega sveta ne more biti temelj za resničen odnos z večnostjo.« Sv. Ciprijan nadaljuje: »Kakor nihče ne more biti kristjan in se hkrati sramovati Kristusa.« Tertulijan pa k temu doda: »Tako se tudi nihče ne more izogniti trpljenju, ali zavrniti izpoved, da je Kristus Gospod.« Sv. Cezarij iz Arlesa pravi: »Ko ljubimo darove Boga bolj kot njega samega, začutimo Božjo odvratnost do tega, saj je prava urejenost naših zemeljskih ljubezni možna le s pomočjo milosti.« Sv. Avguštin pravi, da »nismo bili poklicani, da bi prenašali samo težo svojih križev, temveč da bi nosili Kristusov križ.«

 

 

MOLITEV
 

O Bog, stvarnik in vodnik vseh stvari, bodi vedno z nami. Naj ti služimo z vsem srcem, da bomo okusili sad tvoje ljubezni. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.