Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 25. 09. 2021

26. navadna nedelja, 26. 9. 2021

V evangeliju 26. navadne nedelje slišimo, kako Janez pristopi k Jezusu in ga opozori, da nekdo, ki sicer ne hodi z njimi, v Jezusovem imenu izganja hude duhove. Jezus apostole preseneti z odgovorom, da naj temu človeku ne preprečujejo delovanja. Graja njihovo izključevalno in ozko miselnost, želi, da bi učenci spoznali, da je Božji Sin prišel odrešit ves svet. Svari jih naj se raje varujejo tistih, ki so proti njim ter jih spodbudi, da bi živeli čim bolj zgledno življenje. Ko si skupaj prizadevamo živeti čim bolj sveto, v ljubezni do Boga in bližnjega, gradimo skupnost, gradimo Kristusovo Cerkev.


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Bog nam daje svojega duha

Berilo iz 4. Mojzesove knjige (4 Mz 11,25-29)

Tiste dni je Gospod stopil dol v oblaku in govóril z Mojzesom. Nato je vzel od duha, ki je bil nad njim, in ga dal nad sedemdeset starešin. Ko je duh obstal nad njimi, so začeli prerokovati. A pozneje tega niso več delali. Dva moža pa sta ostala v taboru: enemu je bilo ime Eldád, drugemu pa Medád. Duh je prišel tudi nadnju – bila sta namreč med zapisanimi, a nista šla k šotoru – in prerokovala sta v taboru. Neki mladenič je pritekel in Mojzesu naznanil, rekoč: »Eldád in Medád prerokujeta v taboru.« Tedaj je spregovóril Nunov sin Józue, ki je bil od mladih nog v službi pri Mojzesu, in rekel: »Moj gospod Mojzes, prepovej jima!« Mojzes pa mu je rekel: »Kaj se vnemaš zame? Ko bi se le vse Gospodovo ljudstvo spremenilo v preroke! Da bi Gospod dal nadnje svojega duha!«

 

Psalm

Odpev: »Gospodovi ukazi so pravi.«

Ps 19,8.10.12-13.14

Gospodova postava je popolna, poživlja dušo;
Gospodovo pričevanje je zanesljivo, nevednega dela modrega.
Gospodov strah je čist, ostaja na veke;
Gospodove sodbe so resnica, vse so pravične.

Odpev: »Gospodovi ukazi so pravi.«

Tudi tvojega služabnika svarijo;
če jih bo izpolnjeval, bo bogato poplačan.
Kdo razume napake?
Meni skritih me očisti!

Odpev: »Gospodovi ukazi so pravi.«

Pred prevzetneži varuj svojega služabnika,
naj ne gospodujejo nad mano.
Tedaj bom brez graje,
rešen bom velike pregrehe.

Odpev: »Gospodovi ukazi so pravi.«

 

2. berilo

Preperelo bogastvo človeka obtožuje

Berilo iz Jakobovega pisma (Jak 5,1-6)

Bogataši, razjokajte se in tarnajte zaradi nesreč, ki prihajajo nad vas. Vaše bogastvo je preperelo in vaša oblačila so požrli molji. Vaše zlato in srebro je zarjavelo in njuna rja bo pričala zoper vas ter razjedla vaše meso kakor ogenj. V zadnjih dneh ste kopičili zaklade. Glejte, plačilo, ki ste ga utajili delavcem, ki so poželi vaša polja, kriči – in klici žanjcev so prišli do ušes Gospoda nad vojskami. Razkošno ste živeli na svetu, naslajali ste se in zredili svoja srca za dan klanja. Pravičnega ste obsodili in ubili – ni se vam upiral.

 

Evangelij

Sprejemajmo vse, ki niso proti nam

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 9,38-43.45.47-48)

Tisti čas je Janez rekel Jezusu: »Učitelj, nekoga smo videli, da je v tvojem imenu izganjal hude duhove, in smo mu branili, ker ni hodil za nami.« Jezus pa je rekel: »Ne branite mu! Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas. Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi – resnično, povem vam – zagotovo ne bo izgubil svojega plačila. Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da bi mu obesili mlinski kamen na vrat in ga vrgli v morje.
Če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš pohabljen v življenje, kakor da bi imel obe roki, pa bi prišel v peklensko dolino, v neugasljivi ogenj. Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj! Bolje je zate, da prideš hrom v življenje, kakor da bi imel obe nogi, pa bi bil vržen v peklensko dolino. Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni! Bolje je zate, da prideš z enim očesom v Božje kraljestvo, kakor da bi imel obe očesi, pa bi bil vržen v peklensko dolino, kjer njihov črv ne umre in njihov ogenj ne ugasne.«

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Sveti Avguštin pravi: »Ta odlomek nas poučuje, da Božja sodba predvsem visi nad tistimi, ki skušajo otroke luči. Tako kot lahko najdemo zunaj Cerkve kreposti, tako lahko najdemo znotraj nje pokvarjenost nauka. Nobene potrebe ni prepovedati delovanje tistih, ki v Kristusovem imenu izvršujejo velika dela. Tisti, ki še niso prejeli krizme krsta, a delajo dobro, so boljši kot tisti, ki čeprav so kršeni, potiskajo druge v zlo. Če se kreposti in dejavna ljubezen izgubita med izvajanjem discipline, je ogrožen mir Cerkve in se poveča nepovezanost.« Sv. Gregor iz Nise nadaljuje: »Bog ne zahteva nemogoče. To, kar Bog zahteva od človeka, lahko izpolnimo po moči milosti in v preprostosti posameznega deja vere in dejavne ljubezni.«

 

 

MOLITEV
 

Veliki Bog, svojo vsemogočnost razodevaš predvsem z usmiljenjem in prizanašanjem. Nenehno nas obsipaj s svojo milostjo, da si bomo prizadevali za obljubljene dobrine in dosegli nebeško veselje. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.