Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 29. 09. 2021

Dogajanje v župniji v mesecu septembru 2021


ŽPS

   V torek 14. sept. je potekala 1. redna seja ŽPS Limbuš na kateri je bil konstituiran novi mandat ŽPS. Novi imenovani in izvoljeni člani ŽPS pa so: Vilma Barucky-Lešnik, Fani Brecl, Alojz Dovnik, Urban Hajnc, Irena Jelenc, Božena Kevorkijan, Antonija Koleita, Andrej Kramberger, Terezija Lesjak, Karmen Leskovar, Roman Motaln, Marija Munda, Danica Pernek, Vera Prevorčič, Marko Škofič in  Jožica Vrca. Člani ključarji pa so: Bogomil Jelenc, Franc Mulec, Martin Munda in Franjo Šauperl. Za novega člana mariborskega Dekanijskega pastoralnega sveta (DPS) je bil imenovan Franc Mulec.
   Na seji je bilo veliko poudarka namenjenega pomenu in vlogi članov ŽPS, ki morajo biti predvsem dobri verniki, ki so tudi na nek način vez iz svojega okolje in pripravljeni pomagati v župniji. Člani ŽPS so se tudi seznanili z dogajanji v župniji od časa zadnje seje naprej. Pa tudi dogajanju v naprej, predvsem pa o aktivnosti v novem veroučnem letu in o delu laičnih skupin. Kar veliko pa o obvladovanju Corona krize, pri kateri pa na srečo v naši župniji pri obiskih sv. maš ni bilo zaznati težav.

 

KARITAS

   V soboto 18. sept. je v naši župniji potekalo Dekanijsko srečanje Karitas. Zbrani so se najprej udeležili sv. maše v župnijski cerkvi, nato pa so svoje različne izkušnje ob prijetnem druženju izmenjali še v veroučni učilnici.
   Člani domače Karitas še vedno zaznavajo kar precejšnjo stisko med krajani. Tako je deležnih pomoči kar cca 210 družin z cca 600 člani.

 

KOLPINGOVA DRUŽINA

   Na pobudo g. župnika je bil v četrtek 9. sept. opravljen delovni sestanek vodstva naše Kolpingove družine, na kateri so se dogovorili, da se bodo po daljšem premoru zopet začele odvijati nekatere aktivnost. Seveda to le v primeru, če in ko bodo to dopuščale zdravstvene razmere. Tako je bil med drugim že izdelan načrt predavanj, ki bi se naj odvijala od oktobra dalje.

 

KRIŽ

   V petek 17. sept. smo v naši župniji gostili križ Svetovnega dneva mladih. Že pred večerno sv. mašo so naši mladi (dijaki Škofijske gimnazije) pred križem vodili molitve in prošnje, po sv. maši pa so uro molitve in češčenje križa posvetili še člani molitvene skupine Prenova v Duhu.

 

Zbral in zapisal: Franc Mulec