Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 2. 10. 2021

27. navadna nedelja, 3. 10. 2021

V današnjem evangeliju ponovno slišimo, kako farizeji Jezusa skušajo - tokrat o zakonski zvezi in ločitvi. Mislijo, da bo Jezus govoril proti postavi, ki jim jo je dal Mojzes. Jezus jim razlaga, da je ta postava plod zakrknjenosti srca. Takoj za to zgodbo nam evangelist opisuje, kako Jezus sprejema otroke. Tukaj Jezus na čudovit način pokaže, kako lepo in vzorno je srce otroka. Ali sem tudi jaz pripravljen verovati trdno kakor otrok? Ali je moje srce sposobno ljubiti tako preprosto in iskreno kot otroško srce?


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Bog je ustvaril moža in ženo, da postaneta eno

Berilo iz 1. Mojzesove knjige (1 Mz 2,18-24)

Gospod Bog je rekel: »Ni dobro za človeka, da je sam; narédil mu bom pomoč, ki mu bo primerna.« Gospod Bog je izoblikoval iz zemlje vse živali na polju in vse ptice pod nebom ter jih pripêljal k človeku, da bi videl, kakšna imena jim bo dal, in da bi vsako živo bitje imelo tisto ime, ki bi mu ga dal človek. Tako je človek dal imena vsej živini in vsem pticam na nebu in vsem živalim na polju, za človeka pa se ni našla pomoč, ki bi mu bila primerna. Gospod Bog je tedaj storil, da je na človeka leglo trdno spanje in je zaspal. Vzel je eno njegovih reber in tisto mesto napolnil z mesom. Gospod Bog je iz rebra, ki ga je vzel človeku, narédil ženo in jo pripêljal k človeku. Tedaj je človek rekel: »To je končno kost iz mojih kosti in meso iz mojega mesa; ta se bo imenovala móžinja, kajti ta je vzeta iz moža.« Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater in se pridrúžil svoji ženi in bosta eno telo.

 

Psalm

Odpev: »Blagosloví naj te Gospod vse dni tvojega življenja.

Ps 128,1-2.3.4-5.6

Blagor vsakomur, ki se boji Gospoda,
ki hodi po njegovih potih.
Sadove truda svojih rok boš užival,
srečen boš in vedno ti bo dobro.

Odpev: »Blagosloví naj te Gospod vse dni tvojega življenja.«

Tvoja žena bo kakor rodovitna trta sredi tvoje hiše;
tvoji otroci bodo kakor oljčne mladike okrog tvoje mize.
Glej, tako bo blagoslovljèn človek,
ki se boji Gospoda.

Odpev: »Blagosloví naj te Gospod vse dni tvojega življenja.«

Blagosloví naj te Gospod s Siona,
da boš užival blaginjo Jeruzalema vse dni svojega življenja,
da boš videl svojih otrok otroke
in užival mir Izraela.

Odpev: »Blagosloví naj te Gospod vse dni tvojega življenja.«

 

2. berilo

Jezus ima našo človeško naravo

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 2,9-11)

Bratje in sestre, gledamo njega, ki je bil postavljen malo nižje od angelov, Jezusa, kako je ovenčan s slavo in častjo, ker je pretrpel smrt, da bi po Božji milosti okusil smrt za vsakogar. On, za katerega je vse in po katerem je vse, je namreč veliko sinov pripêljal v slavo. Zato se je spodóbilo, da je tistega, ki je začetnik njihovega odrešenja, izpopólnil s trpljenjem. Vsi so namreč iz enega, tisti, ki posvečuje, in tisti, ki so posvečeni. Zato ga ni sram, da jih imenuje brate.

 

Evangelij

Kar je Bog združil, naj človek ne loči

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,2-16)

Tisti čas so pristopili farizeji, in da bi Jezusa preizkušali, so ga vprašali: »Ali je dovoljeno možu odsloviti ženo?« Odgovóril jim je: »Kaj vam je naróčil Mojzes?« Rekli so: »Mojzes je dovôlil napisati ločitveni list in jo odsloviti.« Jezus pa jim je rekel: »Zaradi vaše trdosrčnosti vam je napisal to zapoved, na začetku stvarjenja pa ju je Bog ustvaril kot moža in ženo. Zaradi tega bo mož zapústil očeta in mater in se pridrúžil svoji ženi in bosta oba eno telo. Tako nista več dva, ampak eno telo. Kar je torej Bog združil, tega naj človek ne ločuje!« Ko so bili v hiši, so ga učenci spet spraševali o tem. In govóril jim je: »Kdor se loči od svoje žene in se oženi z drugo, prešuštvuje z njo; in če se ona loči od svojega moža in se omoži z drugim, prešuštvuje.«
Prinašali so mu otroke, da bi se jih dotaknil, učenci pa so prinašalce grajali. Ko je Jezus to videl, je postal nejevoljen in jim je rekel: »Pustite otroke, naj prihajajo k meni, in ne branite jim, kajti takšnih je Božje kraljestvo. Resnično, povem vam: Kdor ne sprejme Božjega kraljestva kakor otrok, nikakor ne pride vanj.« In objemal jih je, polagal nanje roke in jih blagoslavljal.

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Origen pravi: »Kakor se Jezus ni vznemiril, ko so ga z zlobnim namenom vprašali, tako morajo biti njegovi učenci pripravljeni soočiti se z kakršnim koli zahrbtnim vprašanjem.« Sv. Avguštin potrdi, da je »svetopisemski prototip 'enega mesa' odnos med Kristusom in Cerkvijo.« Tertulijan razlaga: »Gospod bi lahko človeku za krajšanje osamljenosti ponudil različne družabnike, a je hotel ustvariti samo eno ženo. Zaradi takega začetka ne sme biti v zakonu nikakršne ločitve. Mož in žena morata biti 'eno meso' in en duh, da si tako medsebojno pomagata.« Origen to osnovno trditev razvija naprej: »Skrivnost združitve enega moža in ene žene v eno meso, lahko po analogiji gledamo v združitvi Boga s človeštvom v učlovečenju.« Sv. Klemen Aleksandrijski in Atenagora Atenski vidita, kako hudi duh ogroža to božansko naročilo s skušnjavo tako, da »napeljuje k ločitvi in ponovni poroki.« Sv. Bazilij Cezarejski pojasnjuje: »Nauk našega Gospoda glede ločitve velja tako za moške kot za ženske.«

 

 

MOLITEV
 

Dobri Oče, v svoji brezmejni dobroti nam vedno daješ več, kot zaslužimo in te prosimo. Bodi usmiljen in odpusti vse, kar nam vest očita, in daj še tisto, za kar si ne upamo prositi. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.