Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 20. 10. 2021

29. navadna nedelja, 17. 10. 2021

V evangelij 29. navadne nedelje nam Jezus pokaže na moč in oblast, kot na velika malika sveta. Nasproti moči in oblasti pa postavlja služenje. Kdor želi biti Jezusov učenec mora vse svoje moči in ves svoj vpliv usmeriti v služenje. Postajajmo podobni Jezusu, ki je kljub svoji božji moči, sprejel križ in na križu dal za nas svoje življenje ter tako postal prvi in najpomembnejši zgled služenja.


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Le daritev življenja more prinesti odrešenje

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 53,10-11)

Gospodu je bilo po volji, da svojega služabnika stre z bridkostjo: če dá svoje življenje v daritev za greh, bo videl potomce in bo podaljšal svoje dni, Gospodova volja bo uspevala po njegovi roki. Za muko svoje duše bo videl luč, do sitega se je bo nagledal, s svojim spoznanjem bo moj pravični služabnik mnoge opravičil, njihove krivde bo nalóžil nase.

 

Psalm

Odpev: »Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«

Ps 33,4-5.18-19.20.22

Gospodova beseda je prava,
vse njegovo delo je v zvestobi;
ljubi pravičnost in pravico,
zemlja je polna Gospodove dobrote.

Odpev: »Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«

Glej, Gospodovo oko je uprto vanje, ki se ga bojijo,
vanje, ki pričakujejo njegovo dobroto,
Gospod rešuje smrti njihovo dušo
in jih preživlja v lakoti.

Odpev: »Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«

Naša duša pričakuje Gospoda,
on je naša pomoč in naša obramba.
Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami,
saj zaupamo vate.

Odpev: »Tvoja dobrota, Gospod, naj bo nad nami.«

 

2. berilo

Z zaupanjem se bližajmo Kristusu, ki nas je odrešil

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 4,14-16)

Bratje in sestre, trdnó se držimo veroizpovedi, ker imamo veličastnega vélikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Božjega Sina. Nimamo namreč vélikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je kakor mi preizkušan v vsem, vendar brez greha. Bližajmo se torej z zaupnostjo prestólu milosti, da bomo dosegli usmiljenje in našli milost, ki nam bo v pravem trenutku pomagala.

 

Evangelij

Božji Sin je postal človek, da bi dal svoje življenje za nas

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,35-45)

Tisti čas sta Zebedìjeva sinova Jakob in Janez stopila k Jezusu in mu rekla: »Učitelj, želiva, da nama storiš, kar te bova prosila.« Rekel jima je: »Kaj hočeta, da vama storim?« Rekla sta mu: »Daj nama, da bova sedela v tvoji slavi, eden na tvoji desnici in eden na tvoji levici.« Jezus jima je dejal: »Ne vesta, kaj prosita. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?« Rekla sta mu: »Moreva.« In Jezus jima je dejal: »Kelih, ki ga jaz pijem, bosta pila, in s krstom, s katerim sem jaz krščen, bosta krščena; dati, kdo bo sedél na moji desnici ali levici, pa ni moja stvar, ampak bo dano tistim, ki jim je to pripravljeno.«
Ko je drugih deset to slišalo, so se začeli jeziti na Jakoba in Janeza. Jezus jih je poklical k sebi in jim rekel: »Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo. Med vami pa naj ne bo tako, ampak kdor hoče postati velik med vami, naj bo vaš strežnik, in kdor hoče biti prvi med vami, naj bo vsem služabnik. Saj tudi Sin človekov ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi on stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge.«

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Sveti Janez Krizostom pravi: »Odlomek nas poučuje, da naj ne iščemo privilegijev, ki jih lahko v kraljestvu dosežemo, ampak naj bomo pripravljeni umreti, da bi to dosegli« in nadaljuje, »da so bili apostoli takrat še nepopolni, bodisi ona dva, ki sta se hotela dvigniti nad ostalih deset, bodisi oni, ker so jima zavidali.« Sveti Ciril Aleksandrijski ima podobne misli: »Učenci so padli v človeško slabost in so med sabo razpravljali, kdo med njimi je voditelj in zato največji. To se je zgodilo in je bilo zapisano nam v korist. Kar se je torej zgodilo svetim apostolom, je za nas spodbuda k ponižnosti.« Sveti Avguštin k temu doda: »Samo s ponižnostjo se je mogoče povzpeti v Gospodovo slavo.«
 

 

MOLITEV
 

Vsemogočni večni Bog, vodi našo voljo, da bomo zmeraj vdano sprejemali tvoje zapovedi in ti z iskrenim srcem služili. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.