Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 23. 10. 2021

30. navadna nedelja, 24. 10. 2021

Danes se v evangeliju srečamo s slepim beračem Bartimajem, ki vpije k Jezusu. Jezus ga sprašuje: "Kaj hočeš da ti storim?" In slepi mu pove, da si želi spregledati. V ospredju tega evangeljskega odlomka ni toliko slepota njegovih oči, ampak slepota njegove srca - duhovna slepota. Kajti takoj, ko ga Jezus ozdravi in spregleda gre po poti za njim. Prosimo torej Jezusa, da nas ozdravlja duhovne zaslepljenosti, da bi videli pot, po kateri naj hodimo.


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Bog udarjene rešuje iz sužnosti

Berilo iz knjige preroka Jeremija (Jer 31,7-9)

Tako govorí Gospod: »Vriskajte od veselja Jakobu, vzklikajte poglavarju narodov! Oznanjújte, hvalíte in govoríte: ›Gospod, reši svoje ljudstvo, Izraelov ostanek!‹ Glejte, pripeljem jih iz severne dežele in jih zberem od koncev zemlje. Med njimi tudi slepe in hrome, noseče in porodnice hkrati, velik zbor se jih vrne sèm. Z jokom bodo prišli, s tolažbami jih pospremim nazaj; k potokom vodá jih popeljem, po ravni poti, kjer se ne spotaknejo. Jaz sem namreč Izraelov oče in Efrájim je moj prvorojenec.«

 

Psalm

Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«

Ps 126,1-6

Ko je Gospod dal, da so se vrnili sionski jetniki,
smo bili kakor tisti, ki sanjajo.
Tedaj so bila naša usta polna smeha
in naš jezik vriskanja.

Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«

Tedaj so govorili med narodi:
»Velike reči je Gospod stóril zanje.«
Velike reči je Gospod za nas stóril,
vsi smo bili zato veseli.

Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«

Gospod, daj, da se vrnemo,
kakor se vrnejo potoki v puščavo.
Tisti, ki sejejo v solzah,
žanjejo z vriskanjem.

Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«

Odhajajo, odhajajo z jokom,
ko nosijo seme za setev.
Prihajajo, prihajajo z vriskanjem,
ko nosijo svoje snope.

Odpev: »Velike reči je Gospod storil za nas.«

 

2. berilo

Kristus je naš véliki duhovnik

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 5,1-6)

Vsak véliki duhovnik je vzet izmed ljudi in postavljen ljudem v korist glede tega, kar se nanaša na Boga: da daruje daritve in žrtve za grehe. Ker tudi njega obdaja slabost, more potrpeti z nevednimi in s tistimi, ki blodijo. Zato mora kakor za ljudstvo tudi zase darovati daritve za grehe. In nihče si te časti ne jemlje sam, ampak ga kliče Bog, kakor Arona. Tako tudi Kristus ni sam sebe poveličal, da je postal véliki duhovnik, ampak ga je poveličal tisti, ki mu je rekel: ›Ti si moj sin, danes sem te rodil,‹ kakor pove tudi drugje: ›Ti si duhovnik na veke po Melkízedekovem redu.‹

Evangelij

Slepi prosi Jezusa, da bi spregledal

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 10,46-52)

Tisti čas je Jezus prišel v Jeriho. Ko je s svojimi učenci in s precejšnjo množico odhajal iz Jerihe, je slepi berač Bartimáj, Timájev sin, sedél ob poti. In ko je slišal, da je to Jezus Nazaréčan, je začel vpiti in govoriti: »Jezus, Davidov sin, usmili se me!« Mnogi so ga grajali, naj umolkne, on pa je še glasneje vpil: »Davidov sin, usmili se me!« Jezus je obstal in rekel: »Pokličite ga!« Poklicali so slepega in mu rekli: »Le pogum, vstani, kliče te!« Odvrgel je svoj plašč, skôčil pokonci in pohítel k Jezusu. Jezus ga je vprašal: »Kaj hočeš, da ti storim?« Slepi mu je dejal: »Rabuní, da bi spregledal!« Jezus mu je rekel: »Pojdi, tvoja vera te je rešila!« Takoj je spregledal in šel po poti za njim.

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Sv. Avguštin pravi: »Bartimajeva slepota predstavlja naše nesrečno stanje.« Glede imena slepega pa pravi: »Timejev sin. S tem Marko zapiše tako ime Bartimaja kot njegovega očeta Timaja. V dosedanjih Gospodovih ozdravljenjih ne naletimo na tako natančno opredelitev imena ozdravljenega. Nobenega dvoma ni, da je bil Bartimajev padec iz velikega bogastva v takšno revščino splošno znan, saj ni bil samo slep, ampak je tudi beračil ob poti.« Sv. Janez Krizostom pa pravi: »Milost nas kliče, naj urno odgovorimo, saj Božja izvolitev in obljuba ne pogojujeta naše volje in ne preprečujeta svobodnega odgovora.« Molitev svetega Klemena Aleksandrijskega: »'Vse do sedaj sem blodil v upanju, da bom našel Boga. In sedaj, ko me razsvetljuješ ti, Gospod, sem po tebi našel Boga, sprejel od tebe Očeta ter postal s teboj sodedič, saj se nisi sramoval imeti me za brata. Odpravimo torej, odpravimo, pozabo resnice, nevednost ter odstranimo temine, ki zastirajo pogled kakor megla, da bomo zrli resničnega Boga... ker je zasvetila luč z nebes nad nas pokopane v temini in jetnike smrtne sence, luč, ki je čistejša od sonca, slajša od življenja tu spodaj' (113,2 – 114,1). Amen.«

 

 

MOLITEV
 

Vsemogočni Bog, pospeši v nas rast vere, upanja in ljubezni. Naj z veseljem izpolnjujemo tvoje zapovedi in tako dosežemo obljubljene darove. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.