Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 30. 10. 2021

31. navadna nedelja, 31. 10. 2021

V današnjem evangeljskem odlomku Jezus odgovarja na vprašanje pismouka, katera je prva od vseh zapovedi. Prva in največja zapoved je zapoved ljubezni: najprej ljubezni do Boga in nato ljubezni do bližnjega. To je popolna ljubezen, ljubezen, ki ne pričakuje ničesar pa je vendar vedno znova poplačana. Prosimo torej ob teh Jezusovih besedah, da bi tudi mi znali popolnoma ljubiti, saj se z ljubeznijo odpiramo za pravo in večno ljubezen, ki je Bog sam.

 

 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Ljubimo Gospoda z vsem srcem

Berilo iz 5. Mojzesove knjige (5 Mz 6,2-6)

Boj se Gospoda, svojega Boga, in vse dni svojega življenja izpolnjuj vse njegove zakóne in zapovedi, ki ti jih dajem: ti, tvoj sin in sin tvojega sina, da se podaljšajo tvoji dnevi. Poslušaj jih, Izrael, in jih vestno izpolnjuj, da ti bo dobro in da se zelo pomnožite v deželi, v kateri se cedita mleko in med, kakor ti je obljubil Gospod, tvoj Bog. Poslušaj, Izrael: Gospod je naš Bog, Gospod je edini! Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem, z vso dušo in z vso močjo! Te besede, ki ti jih danes zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu.

 

Psalm

Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«

Ps 18,2-4.47.51

Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala,
Gospod, moja trdnjava, moj osvoboditelj;
moj Bog, moja pečina, kamor se zatekam,
moj ščit, rog moje rešitve, moje zavetje.

Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«

Hvaljen bodi, kličem Gospodu,
in že me reši mojih sovražnikov.
Naj živí Gospod, slavljena moja skala,
naj bo vzvišen Bog moje rešitve!

Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«

Pel bom tvojemu imenu,
saj svojemu kralju naklanjaš velike zmage.
Ti izkazuješ dobroto svojemu maziljencu Davidu
in njegovemu zarodu na veke.

Odpev: »Ljubim te, Gospod, moja moč in moja skala.«

 

2. berilo

Jezus ima neminljivo duhovništvo, ker ostane vekomaj

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 7,23-28)

Bratje in sestre, duhovnikov v stari zavezi je bilo več, ker jim je smrt preprečevala, da bi ostali dlje, Jezus pa ima, ker ostaja živ na veke, neminljivo duhovništvo. Dokončno lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno živi, da posreduje zanje. Takšen véliki duhovnik je bil za nas tudi primeren: svet, nedolžen, brez zla; tak, ki je ločen od grešnikov in je postal višji od nebes, tak, ki mu ni treba kakor vélikim duhovnikom dan za dnem žrtvovati najprej za svoje grehe in nato za grehe ljudstva. To je namreč stóril enkrat za vselej, ko je daroval sam sebe. Postava namreč postavlja za vélike duhovnike ljudi, ki so podvrženi slabotnosti; beseda prisege, ki je prišla za postavo, pa postavlja Sina, ki je postal popoln na veke.

 

Evangelij

Zapoved ljubezni do bližnjega je enaka ljubezni do Boga

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 12,28-34)

Tisti čas je eden izmed pismoukov pristopil k Jezusu in ga vprašal: »Katera je prva od vseh zapovedi?« Jezus je odgovóril: »Prva je: Poslušaj, Izrael, Gospod, naš Bog, je edini Gospod. Ljubi Gospoda, svojega Boga, iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem in z vso močjo. Druga pa je tale: Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved.« Pismouk mu je rekel: »Dobro, učitelj. Resnico si povedal: On je edini in ni drugega razen njega, in ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem in z vso močjo ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe je več kakor vse žgalne daritve in žrtve.« Ko je Jezus videl, da je pametno odgovóril, mu je rekel: »Nisi daleč od Božjega kraljestva.« In nihče si ga ni drznil še kaj vprašati.

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Sv. Avguštin in sv. Gregor iz Nise pravita: »Ljubiti Boga pomeni, ljubiti ga z vsem telesom, z vso dušo in z vsem duhom.« Sv. Atanazij pojasnjuje: »Če Bog vesolja vsebuje vse in je v vsaki stvari, potem ne more obstajati kaj drugega.« Sv. Bazilij iz Cezareje dodaja: »Polno ljubezen v Boga ne moremo primerjati z ljubeznijo do stvari. Ljubezen do Boga je nad vsakim običajnim čustvom in ga lahko poistovetimo s pojmom popolne ljubezni. Ta ljubezen pa pride na dan le ob smrti malikovanja.« Origen dodaja: »Izpovedati resničnega in edinega Boga pomeni, odpovedati se vsem lažnim malikom.« Pseudo-Klemen Rimski in sv. Janez Krizostom trdita: »Ne zadostujejo besede čaščenja božanske moči in veličastva, potrebna so tudi poštena dela dejavne ljubezni do bližnjega v stiski.« Sv. Beda Častitljivi dodaja: »Ne obstaja ljubezen do Boga, ki ne bi vključevala ljubezni do bližnjega.« Kalist pa pravi: »Ljubiti Boga z vsem bitjem in biti usmiljen do bližnjega, povzdigne dostojanstvo nad vsako žgalno daritev in žrtev.« Sv. Janez Krizostom in sv. Avguštin povzameta: »Vse kreposti, previdnost, trdnost, zmernost in pravičnost, so vključene in se dopolnjujejo v tej krhki zapovedi ljubiti bližnjega.«

 

 

MOLITEV
 

Vsemogočni in usmiljeni Bog, po tvoji dobroti ti prav in hvalevredno služimo. Naj nas ne ovirajo naši grehi, ko hitimo odrešenju naproti. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.