Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 13. 11. 2021

33. navadna nedelja, 14. 11. 2021 - Svetovni dan revnih

V zadnjih tednih bogoslužnega leta nam Božja beseda spregovori o koncu časov. Morda se nam zdijo te Jezusove besede težke in trde, pa vendar je konec časov že v prvih stoletjih krščanstva razložen kot prehod iz preizkušenj tega sveta h kraljestvu večne sreče. Torej nas današnji evangelij vabi, da se osredotočimo na to, kar nas vodi k Bogu, kar je nebeško; kakor pravi tudi sv. Gregor Veliki: »Nič ni bolj bežnega, kot je človeška beseda, in nič ni bolj trajnega na tem svetu, kot je Božja beseda.«

Na današnjo nedeljo pa na pobudo papeža Frančiška obhajamo že 5. Svetovni dan ubogih in revnih. S to gesto nas papež želi spodbuditi k vračanju dostojanstva vsem ljudem. Želi da bi se v nas zbudil tisti duh evangelija, ki nas nenehno spodbuja k pomoči bližnjemu.

 

 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Bog bo rešil svoje ob koncu

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 12,1-3)

Tisti čas nastopi Mihael, veliki knez, ki je postavljen nad sinove tvojega ljudstva. To bo čas stiske, kakršne še ni bilo, odkar so narodi, do tega časa. V tistem času bo rešeno tvoje ljudstvo; vsak, ki se najde zapisan v knjigi. Mnogi izmed teh, ki spijo v prahu zemlje, se bodo prebudili; nekateri za večno življenje, drugi pa za sramoto in večno gnusobo. Razumni se bodo lesketali kakor sijaj neba. Ti, ki so mnoge pripeljali do pravičnosti, pa bodo kakor zvezde za vso večnost.

 

Psalm

Odpev: »Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam.«

Ps 16,5.8.9-10.11

Gospod, ti si delež moje dediščine in moja čaša,
ti imaš v rokah mojo usodo.
Vedno imam pred očmi Gospoda;
ker je na moji desnici, ne bom omahnil.

Odpev: »Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam.«

Zato se moje srce veseli, moja duša se raduje;
tudi moje telo bo prebivalo varno.
Zakaj moje duše ne boš prepústil podzemlju,
svojemu zvestemu ne boš dal videti trohnobe.

Odpev: »Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam.«

Daješ mi spoznati pot življenja,
polnost veselja pred tvojim obličjem,
večne radosti na tvoji desnici
večne radosti na tvoji desnici.

Odpev: »Varuj me, Gospod, k tebi se zatekam.«

 

2. berilo

Kristus nas je očistil z eno daritvijo

Berilo iz pisma Hebrejcem (Heb 10,11-14.18)

Vsak duhovnik dan za dnem stojé opravlja bogoslužje in večkrat daruje iste žrtve, ki nikoli ne morejo odvzeti grehov. Kristus pa je za grehe daroval eno samo žrtev in za vekomaj sédel na Božjo desnico. Odtlej pa čaka, da bodo njegovi sovražniki položeni k njegovim nogam za podnožje. Z eno samo daritvijo je torej za vselej narédil popolne tiste, ki so posvečeni. Kjer pa je vse to odpuščeno, ni več daritve za grehe.

 

Evangelij

Ob sodbi bo Kristus zbral vse svoje zveste

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 13,24-32)

Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: V tistih dneh, po tisti véliki stiski, bo sonce otemnelo in luna ne bo dajála svoje svetlobe. Zvezde bodo padale z neba in nebeške sile se bodo majále. Tedaj bodo videli Sina človekovega priti na oblakih z veliko močjo in slavo. In takrat bo poslal angele in zbral svoje izvoljene od štirih vetrov, od konca zemlje do konca neba. Od smokvinega drevesa pa se naučite priliko: Kadar postane njegova veja že mužévna in poganja liste, veste, da je poletje blizu. Tako tudi vi: Ko boste videli, da se to dogaja, védite, da je blizu, pred vrati. Resnično, povem vam: Ta rod nikakor ne bo prešel, dokler se vse to ne zgodi. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa nikakor ne bodo prešle. Za tisti dan ali uro pa ne ve nihče, ne angeli v nebesih ne Sin, ampak samo Oče.«

 

  

IZ PAPEŽEVE POSLANICE ZA 5. SVETOVNI DAN REVNIH
 

Želim si, da bi se Svetovni dan revnih, ki je prišel do pete obletnice, mogel vedno bolj zakoreniniti v naše krajevne Cerkve in se odpreti evagelizacijskemu gibanju, ki srečuje reveže tam, kjer so. Ne moremo čakati, da bodo potrkali na naša vrata, nujno je potrebno, da pridemo do njih v njihovih domovih, v bolnišnicah, v domovih za ostarele, na cestah in v temnih kotih, v katerih se včasih skrivajo, v zavetiščih in v sprejemnih centrih… Pomembno je razumeti, kako se počutijo, kaj doživljajo in kakšne želje imajo v srcu.

Ubogi so med nami. Kako evangeljsko bi bilo, če bi lahko z vso resnico rekli: tudi mi smo ubogi, ker nam bo samo tako uspelo, da jih bomo zares prepoznali in bodo postali del našega življenja in sredstvo odrešenja.


 

MOLITEV ZA REVNE IN UBOGE
TER ZA SOLIDARNOST

 

Milijoni brez hiš,
milijoni otrok,
samo zato, ker je miselnost preozka.
Bog, razbij ozkost našega mišljenja.

Milijoni na cesti,
milijoni žensk,
samo zato, ker je srce premajhno.
Bog, razširi majhnost srca.

Milijoni brez zemlje,
milijoni moških,
samo zato, ker je sebičnost prevelika.
Bog, izruj sebičnost iz naše srede.

Naj vidim revščino,
ki se skriva za revščino,Bog.
Pomanjkanje smisla,
razbito upanje,
uničene odnose,
mnoga razočaranja.

Naj čutim solidarnost, Bog,
resnično pozornost,
iskreno ljubezen,
osebno naklonjenost.

Amen.