Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 20. 11. 2021

Jezus Kristus, Kralj vesoljstva - 21. 11. 2021

Na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu, obhajamo praznik Jezusa Kristusa, Kralja vesoljstva. Cerkev že od najzgodnejših veroizpovedi priznava, da ima Kristus kot Božji sin in Odrešenik sveta, najvišjo čast in oblat nad človeško zgodovino. Sam praznik Kristusa Kralja je bil uveden leta 1925, leta 1969 po prestavljen na zadnjo nedeljo v cerkvenem letu.

Današnja Božja beseda nam tako predstavi pogovor med Jezusom in Pilatom v sodni palači. Judje so Jezusa izročili sodnim oblastem, saj je njegovo učenje o Božjem kraljestvu v ljudeh vzbudilo strah, da se Jezus želi polastiti kraljeve oblasti. A Jezusovo kraljestvo ni kraljestvo tega sveta. Ni kraljestvo, ki bi ga lahko osvojili s človeškimi močmi. Kakor pravi tudi papež Frančišek: "Božje kraljestvo je utemeljeno na ljubezni ter se zakorenini v srce."
 


 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Kristusovo kraljestvo je neuničljivo

Berilo iz knjige preroka Danijela (Dan 7,13-14)

V nočnih videnjih sem gledal: Glej, skupaj z oblaki neba je prihajal nekdo kakor sin človekov; dospel je do Staroletnega in privedli so ga predenj. Njemu je bila dana oblast, čast in kraljestvo, in vsa ljudstva, narodi in jeziki so mu služili. Njegova oblast je večna oblast, ki ne preide, in njegovo kraljestvo neuničljivo.

 

Psalm

Odpev: »Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo.

Ps 93,1-2.5

Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo,
nadel si opravo, z močjo si se prepasal.

Odpev: »Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo.«

Utŕdil si svet, da ne omahne,
tvoj prestol je trden iz davnine, ti si od vekomaj.

Odpev: »Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo.«

Tvoja pričevanja so bolj kot vse zanesljiva;
svetost krasi tvojo hišo, Gospod, vse dolge dneve.

Odpev: »Gospod, ti si kralj, odel si se v veličastvo.«

 

2. berilo

Napravil nas je za kraljestvo in za duhovnike

Berilo iz knjige Razodetja (Raz 1,5-8)

Jezus Kristus je zanesljiva priča, prvorojenec izmed umrlih in vladar nad kralji zemlje. Njemu, ki nas ljubi in nas je s svojo krvjo osvobódil naših grehov ter napravil iz nas kraljestvo in duhovnike za svojega Boga in Očeta, njemu slava in oblast na veke vekov. Amen.
Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli, in zaradi njega se bodo bíli na prsi vsi narodi na zemlji. Da, amen. »Jaz sem Alfa in Ómega,« govori Gospod Bog, on, ki je, ki je bil in ki pride, vsemogočni.

 

Evangelij

Kristus spričuje, da je res Kralj

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 18,33-37)

Tisti čas je Pilat rekel Jezusu: »Si ti judovski kralj?« Jezus mu je odgovóril: »Praviš to sam od sebe ali so ti drugi povedali o meni?« Pilat je odvrnil: »Sem mar Jud? Tvoj narod in véliki duhovniki so te izročili meni. Kaj si storil?« Jezus je odgovóril: »Moje kraljestvo ni od tega sveta. Ko bi bilo moje kraljestvo od tega sveta, bi se moji služabniki bojevali, da ne bi bil izročen Judom, toda moje kraljestvo ni od tod.« Pilat mu je rekel: »Torej si ti vendarle kralj?« Jezus je odgovóril: »Ti praviš, da sem kralj. Jaz sem zato rojen in sem prišel na svet zato, da pričujem za resnico. Kdor je iz resnice, posluša moj glas.«

 


 

 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV


Sv. Avguštin takole razlaga Jezusove besede »Moje kraljestvo ni od tega sveta«: »On ne pravi, da ni v tem svetu, ampak da ni 'od tega sveta'. Verniki so v svetu, pa niso od  tega sveta. Od sveta je namreč vsak človek, ker je stvaritev in potomec Adamovega rodu, omadeževan z grehom, a ni več od tega sveta od trenutka, ko je prerojen v Kristusu.« Sv. Ciril Jeruzalemski namreč pravi: »Mi ne oznanjamo samo prvega Kristusovega prihoda, temveč tudi drugega, ki bo veliko lepši od prvega. Prvi je bil namreč razodetje trpljenja, drugi pa nosi pečat božjega kraljevanja. Med prvim je bil podvržen ponižanju križa, pri drugem pa ga bo obdajala množica angelov ter ga slavila.«

 

 

MOLITEV


Vsemogočni, večni Bog, po svojem ljubljenem Sinu, kralju vesoljstva, si obnovil vesoljni svet. Naj ti vse stvarstvo, rešeno sužnosti, z nami svobodno služi in te brez konca proslavlja. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.