Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 8. 01. 2022

Nedelja Jezusovega krsta, 9. 1. 2022

Praznik Jezusovega krsta obhajamo na prvo nedeljo po prazniku Gospodovega razglašenja oz. po prazniku sv. Treh kraljev. Praznik nas opominja, da Bog med krstom v Jordanu izpriča, da je Jezus njegov ljubljeni sin. Krst v Jezusovem življenju predstavlja prelomnico, ki ločuje njegovo zasebno in skrito življenje od javnega delovanja. Pred krstom je Jezus živel neopazno, o čemer pričajo tudi skopi svetopisemski zapisi. Po krstu pa je začel javno delovati: poklical je prve apostole, oznanjal svoj nauk, delal čudeže in ozdravljal bolne, o čemer poročajo evangeljska besedila.

Ta praznik nas vabi, da se tudi mi spominjamo svojega krsta - da se zavemo, da smo po krstu deležni Božjega otroštva. Primerno je, da na ta dan obudimo krstne obljube, ki so jih pri našem krstu namesto nas izpovedali naši starši in botri.

 

 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Glejte, moj služabnik, ki se ga veseli moja duša

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 42,1-4.6-7

To govorí Gospod: »Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Polóžil sem nanj svojega duha. Narodom bo delil pravico. Ne bo vpil, ne bo kričal in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsa ne bo zlômil in tlečega stenja ne ugásil. Zvesto bo delil pravico. Ne bo opešal in ne klônil, dokler ne bo vzpostavil pravice na zemlji in dokler otoki ne bodo dočakali njegove postave. Jaz, Gospod, sem te poklical po pravici in te prijel za roko, varujem te in te postavljam za zavezo ljudstvu in za luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapôra, iz ječe tiste, ki sedijo v temi.«

 

Psalm

Odpev: »Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.«

Ps 29,1-4.9-10

Dajte Gospodu, Božji sinovi,
dajte Gospodu moč in slavo!
Dajte Gospodu slavo njegovega imena,
pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju!

Odpev: »Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.«

Glas Gospodov je nad vodami,
Gospod je nad silnimi vodami.
Glas Gospodov je v moči,
glas Gospodov je v sijaju.

Odpev: »Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.«

Ko zagrmí Bog veličastva,
v njegovem templju vse kliče: »Slava!«
Gospod je prestoloval nad potopom,
Gospod prestoluje kot kralj na veke.

Odpev: »Gospod bo blagoslôvil svoje ljudstvo.«

 

2. berilo

Gospod je mazilil Jezusa s Svetim Duhom

Berilo iz apostolskih del (Apd 10,34-38)

Tiste dni je Peter spregovóril: »Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je v vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporóčil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez: Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil s Svetim Duhom in z močjo; hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo; zakaj Bog je bil z njim.«

 

Evangelij

Oče pričuje o Sinu

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 3,15-16.21-22)

Tisti čas je ljudstvo živelo v pričakovanju in so se v srcu vsi spraševali o Janezu, če ni morda on Mesija. Janez pa je vsem odgovóril: »Jaz vas krščujem z vodo, pride pa močnejši od mene, in jaz nisem vreden, da bi mu odvezal jermen njegovih sandal; on vas bo krstil s Svetim Duhom in ognjem. Ko je vse ljudstvo prejemalo krst in je bil tudi Jezus krščen ter je molil, se je odprlo nebo. Sveti Duh je prišel nadenj v telesni podobi kakor golob in zaslišal se je glas iz neba: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

 

OBNOVITEV KRSTNIH OBLJUB

Nebeški Oče!
Jaz tvoj otrok te zahvalim za milost svetega krsta.
Sveto zvezo si sklenil z menoj in jaz s teboj,
danes to zavezo obnavljam s prisrčnim veseljem.
Odpovem se hudemu duhu in vsem njegovim delom.
Verujem v tebe, Bog Oče, ki si me ustvaril.
Verujem v tebe, Bog Sin, ki si me odrešil.
Verujem v tebe, Bog Sveti Duh, ki si me posvetil.
Verujem v sveto katoliško Cerkev.
Obljubim, da hočem živeti po njenih naukih.
Sveti moj patron, podpiraj me.
moj angel varuh, varuj me.
Marija, ljuba Mati, pomagaj mi,
da ostanem Jezusu zvest do smrti. Amen.