Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 15. 01. 2022

2. navadna nedelja, 16. 1. 2022

Bogoslužje nam danes predstavlja evangelij o svatbi v Kani, ki ga pripoveduje Janez, očividec tega dejanja. Ta dogodek je na današnjo nedeljo, ki neposredno sledi božičnemu času, saj skupaj z obiskom modrih z Vzhoda ter z Jezusovim krstom oblikuje trilogijo 'razglašenja', torej Jezusovega razodevanja. Dogodek svatbe v Kani je pravzaprav 'prvi od znamenj' (Jn 2,11), oziroma prvi Jezusov čudež, s katerim je javno razodel svojo slavo ter s tem prebudil vero v svojih učencih. (papež Benedikt XVI.)

 

 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Veselje ženina nad nevesto

Berilo iz knjige preroka Izaija (Iz 62,1-5

Zaradi hčere síonske ne bom mólčal, zaradi hčere jeruzalemske ne bom miroval, dokler ne vzide kakor svit njena pravičnost in ne zagori kakor plamenica njeno odrešenje. Narodi bodo videli tvojo pravičnost, vsi kralji tvojo slavo. Dali ti bodo novo ime, ki ga bodo določila Gospodova usta. Čudovita krona boš v Gospodovi roki, kraljevski venec v roki svojega Boga. Ne bodo ti več rekli Zapuščena, tvoji deželi ne bodo več rekli Osamljena, temveč te bodo imenovali ›Pri njej je moja radost‹ in tvojo deželo Omožena. Kajti Gospod bo imel veselje nad teboj in tvoja dežela bo imela moža. Kajti kakor se mladenič poročí z devico, tako se bo tvoj graditelj poróčil s teboj; kakor se ženin veselí neveste, tako se tebe veselí tvoj Bog.

 

Psalm

Odpev: »Pripovedujte med narodi o Gospodovih čudovitih delih!«

Ps 96,1-3.7-10

Pojte Gospodu novo pesem,
poj Gospodu, vsa zemlja!
Pojte Gospodu, njegovo ime slavite.

Odpev: »Pripovedujte med narodi o Gospodovih čudovitih delih!«

Oznanjujte dan za dnem njegovo odrešenje!
Pripovedujte med narodi o njegovi slavi,
med vsemi ljudstvi o njegovih čudovitih delih!

Odpev: »Pripovedujte med narodi o Gospodovih čudovitih delih!«

Priznajte Gospodu, vsi rodovi,
priznajte Gospodu moč in slavo,
priznajte Gospodu slavo njegovega imena!

Odpev: »Pripovedujte med narodi o Gospodovih čudovitih delih!«

Pádite na kolena pred Gospodom v svetem okrasju!
Trepetaj pred njim, vsa zemlja,
govorite med narodi: »Gospod kraljuje!

Odpev: »Pripovedujte med narodi o Gospodovih čudovitih delih!

 

2. berilo

V istem Duhu imamo različne darove

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 12,4-11)

Bratje in sestre, različni so duhovni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razodetje Duha v korist vseh. Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja. Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja, drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče.

 

Evangelij

Jezusov prvi čudež

Iz svetega evangelija po Janezu (Jn 2,1-11)

Tisti čas je bila svatba v Kani Galilejski in Jezusova mati je bila tam. Na svatbo so bili povabljeni tudi Jezus in njegovi učenci. Ko je vino pošlo, je rekla Jezusu njegova mati: »Vina nimajo.« In Jezus ji je dejal: »Kaj hočeš od mene, žena? Moja ura še ni prišla.« Njegova mati je rekla strežnikom: »Kar koli vam reče, storite.« Tam pa je stalo šest kamnitih vrčev, pripravljenih za judovsko očiščevanje; držali so po dve ali tri mere. Jezus jim je rekel: »Napolnite vrče z vodo!« In napolnili so jih do vrha. Nato jim je rekel: »Zajemite zdaj in nesite starešini!« In nesli so mu. Ko je starešina pokusil vodo, ki je postala vino, in ni vedel, od kod je, strežniki, ki so zajeli vodo, pa so vedeli –, je poklical ženina in mu rekel: »Vsakdo postreže najprej z dobrim vinom, in ko se ljudje napijejo, s slabšim; ti pa si dobro vino prihranil do zdaj.« Tako je Jezus v galilejski Kani naredil prvo od znamenj in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so verovali vanj.

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Sv. Avguštin pravi: »Gospod je bil povabljen in je šel na svatbo. Ne preseneča, da je šel na svatbo v Kano Galilejsko On, ki je prišel na svatbo tega sveta. Beseda je namreč ženin in človeško meso je nevesta. Da je Gospod sprejel povabilo in šel na svatbo, je ne glede na mističen pomen, potrditev, da je on avtor poroke. Gospod je namreč šel na svatbo, da bi utrdil zakonsko (karitativno) ljubezen in razodel skrivnost zakonske združitve.« Sv. Maksim Torinski razlaga: »Mati je dobro vedela, da človeštvo še ni bilo pripravljeno sprejeti Sina, a ga je s svojo neposredno priprošnjo izraženo v 'Vina nimajo', povabila, da stori prvo dejanje izrednega usmiljenja, torej da spremeni naravno vodo v novo snov, torej vino, ki je simbol milosti Svetega Duha.«

 

MOLITEV
 

Vsemogočni večni Bog, ti vladaš v nebesih in na zemlji. Dobrotno usliši naše prošnje in pomagaj vsem, ki si prizadevajo za pravičen mir v naših časih.  Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.