Avtor: Župnija Limbuš Objavljeno: 26. 02. 2022

8. navadna nedelja, 27. 2. 2022

Današnji evangelij nam daje navodila o pravilni uporabi dveh naših najodličnejših zmožnosti: vida in besede. O prvem pravi: »Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata«; o drugem pa: »Iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.« Ko vidimo, kako pomemben je bil za Kristusa pogled, lahko bolje razumemo tudi to, kar v današnjem evangeliju pravi o nekaterih ovirah glede našega pogleda. Sodobna medicina zmore postaviti diagnozo nekaterih bolezni s pomočjo globinskega pregleda oči; Jezus želi storiti isto z našimi duhovnimi očmi. Z besedami: »Iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta« pa Jezus pokaže na to, kako pomemben je pogled. Med pogovorom se preprosto opazujmo: o čem govorimo, kam hočemo vedno znova napeljati pogovor, če ne na tisto, kar nam je v tistem trenutku pri srcu, kar nas najbolj vznemirja ali pa nas razveseljuje. Kakor pravi tudi znan pregovor: Česar polno je srce, to usta govore. (br. Raniero Cantalamessa)

 

 

NEDELJSKA BOŽJA BESEDA1. berilo

Besede razodevajo človekovo mišljenje

Berilo iz Sirahove knjige (Sir 27,4-7)

Če tresemo rešeto, ostanejo na njem odpadki, podobno je s smetmi v človekovem govorjenju. Lončarsko posodo preizkuša peč, tako človeka preizkusimo v pogovoru z njim. Nego drevesa dokaže njegov sad, tako beseda razodene misli človekovega srca. Ne hvali moža, dokler ne spregovorí, tako namreč preizkušamo ljudi.

 

Psalm

Odpev: »Dobro je, Gospod, da te slavimo.

Ps 92,2-3.13-14.15-1

Dobro je, Gospod, da te slavimo,
da prepevamo tvojemu imenu, Najvišji,
da zjutraj oznanjamo tvojo dobroto,
tvojo zvestobo ponoči.

Odpev: »Dobro je, Gospod, da te slavimo.«

Pravični pa poganjajo kakor palma,
rastejo kakor cedra na Libanonu.
Vsajeni so v Gospodovi hiši,
v dvorih našega Boga cvetijo.

Odpev: »Dobro je, Gospod, da te slavimo.«

Še v starosti rodijo sadove,
ostanejo polni soka in zelenja,
Oznanjajo, da je Gospod pravičen,
v njem, ki je moja skala, ni izprijenosti.

Odpev: »Dobro je, Gospod, da te slavimo.«

 

2. berilo

V Kristusu zmagujemo

Berilo iz 1. pisma apostola Pavla Korinčanom (1 Kor 15,54-58)

Bratje in sestre, ko si bo to, kar je uničljivo, obleklo neuničljivost, in to, kar je umrljivo, obleklo neumrljivost, tedaj se bo izpolnila beseda, ki je zapisana: Smrt je použita v zmagi. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo? Želo smrti je greh, moč greha pa je postava. Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato, moji ljubi bratje, bodite stanovitni, neomahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu, saj veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen.

 

Evangelij

Govorjenje razodeva človekovo notranjost

Iz svetega evangelija po Luku (Lk 6,39-45)

Tisti čas je Jezus povedal učencem tole priliko: »Mar more slepi voditi slepega? Ali ne bosta oba padla v jamo? Učenec ni nad učiteljem. Toda vsak, ki bo izučen, bo kakor njegov učitelj. Kaj vendar gledaš iver v očesu svojega brata, bruna v svojem očesu pa ne opaziš? Kako moreš reči svojemu bratu: ›Pústi, brat, da vzamem iver, ki je v tvojem očesu,‹ če sam ne vidiš bruna v svojem očesu? Hinavec, odstrani najprej bruno iz svojega očesa in potem boš videl, da lahko odstraniš tudi iver iz očesa svojega brata.
Ni dobrega drevesa, ki bi rodilo slab sad, in spet ne slabega drevesa, ki bi rodilo dober sad. Vsako drevo namreč spoznamo po njegovem sadu. Smokev ne obiramo s trnja in grozdja ne trgamo z robidovja. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada svojega srca dobro, hudoben pa iz hudobnega húdo; iz preobilja srca govorijo namreč njegova usta.«

 


 

RAZLAGA CERKVENIH OČETOV
 

Sv. Ciril Aleksandrijski pravi: »Obstaja naraven prehod med prepovedjo ne soditi in prilikami, ki sledijo, saj ponazarjajo to, kar Jezus govori. Nezaslužena obtožba in kritika vodita v hinavščino, zato ju ne smemo tolerirati. Sadovi vsakega, torej dejanja in besede, razkrivajo značaj neke osebe in stanje njegovega srca.«  Sv. Beda Častitljivi dodaja: »Težko je soditi misli in namene nekoga, saj jih določa razpoloženje srca. Dejanje v skromnosti pridobi večjo zadostitev in pomembnejše delo še večje zadoščenje.«

 

 

MOLITEV
 

Vsemogočni Bog, vôdi svet po poti svojega miru in reda, da bo tvoja Cerkev lahko spolnjevala svoje poslanstvo. Po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.